СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБондар Олександр Iванович

Бондар
Олександр Iванович

ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Провідний вчений у галузі системних дослід­жень з питань раціонального природокористування та екологічної безпеки, педагог, громадський діяч. Бондар Олександр Іванович народився 27 черв­ня 1957 р. в Харкові. Закінчив з відзнакою Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Агрохімія та ґрунтознавство». Трудову діяльність розпочав 1979 р. в Українському науково-дослідному інституті ґрунтознавства та агрохімії (УНДІГА): завідувачем лабораторії, заступником директора Поліської філії УНДІГА. З 1996 р. О.І. Бондар працює на керівних посадах: директор Поліського регіонального науково-виробничого центру екологічного та аерокосмічного моніторингу «Полісся», директор Волинського державного наукового та інформаційного центру НАНУ та Мінприроди України (Луцьк), в. о. директора Науково-технологічного центру «Таско-Еко».

З 2003 р. — ректор Державного екологічного інституту Мінприроди України (нині — Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління). Академія – провідна організація Мінприроди у сфері освітньої, науково-практичної та методичної роботи з питань охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, проведення екологічної експертизи, впровадження механізмів екологічного менеджменту. На посаді ректора О.І. Бондар започаткував нові напрямки діяльності навчального закладу. У Академії створено кафедру екологічного аудиту, центри екологічної сертифікації та індустріальної екології та чистих технологій, реорганізовано та відновлено роботу технічного комітету ТК 82 «Охорона нав­колишнього природного середовища України». Де б не працював Олександр Іванович, він не залишає науково-дослідну роботу. Результати ­дослідницької діяльності з агроекологічних проб­лем втілено в кандидатській (1986 р.) та доктор­сь­кій дисертаціях (1996 р.). У 2004 р. йому при­сво­єно вчене звання професора. Визнанням науковою спільнотою високого рівня наукової діяльності О.І. Бондаря стало обрання його у 2007 р. членом-кореспондентом відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук України. Особисто О.І. Бондар брав активну участь у розробці та впровадженні автоматизованих систем дистанційного зондування землі із застосуванням космічних технологій, був керівником понад 70 науково-дослідних тем. За результатами наукових досліджень має 9 авторських свідоцтв та патентів; автор 16 підручників та навчальних посібників, значної кількості наукових статей. Велику увагу зосереджено на дослідженні закономірностей та пріоритетних напрямків сталого розвитку країни. За значні наукові досягнення нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудним знаком «Петро Могила» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Бондар Олександр Іванович — ініціатор створення Центру військової екології Міністерства оборони України та технопарку «УкрІнфоТех», засновник та науковий консультант благодійного екологічного фонду «Екологічна Україна», науковий консультант з питань екологічної безпеки Міноборони України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор щоквартального збірника наукових праць «Екологічні науки», науково-популярного журналу «Екологічний вісник», голова наукової ради Всеукраїнської екологічної ліги. У вільний час, якого не так вже й багато, захоплюється ігровими видами спорту, легкою атлетикою, автоспортом; читає художню й документально-історичну прозу.