СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНікульніков Павло Іванович

Нікульніков
Павло Іванович

Завідувач відділу хірургії магістральних судин Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України

Доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України, заслужений лікар України, президент Асоціації судинних хірургів України.
Лікар, вчений, судинний хірург Павло Іванович Нікульніков народився 27 листопада 1951 р. у м. Яворів Львівської області в сім’ї військовослужбовця Героя Радянського Союзу Івана Костянтиновича. Павло Іванович обрав інший шлях служіння країні і людям – шлях лікаря. Одразу після школи вступив до Тернопільського медичного інституту. Ще на третьому курсі захопився хірургією і вона стала його спеціальністю на все життя. Після закінчення інституту у 1974 р. пройшов інтернатуру в ЦРЛ м. Бережани Тернопільської області, потім два роки працював лікарем-хірургом в міській лікарні № 1 Тернополя. Більше тридцяти років Павло Іванович працює в Інституті хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, де пройшов шлях від клінічного ординатора (1977) до керівника відділу магістральних судин (з 2003 р.).

Вчений і талановитий хірург формувався під керівництвом таких видатних вчених-хірургів, як академік О.О. Шалімов та професор І.І. Сухарєв. Під їх керівництвом П.І. Нікульніков у 1982 р. захистив дисертаційну роботу, присвячену хірургічному лікуванню облітеруючого атеросклерозу аорти і судин нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет. Це була перша наукова робота в СРСР, присвячена цій проблемі. П.І. Нікульніков є безпосереднім виконувачем оперативних втручань та автором перших публікацій в Україні з проблем мультифокального ураження судин, особливо в басейні екстракраніальних артерій, що втілилось у написання та захист докторської дисертації у 2001 році. За розробку методів діагностики та хірургічного лікування хворих на аневризму черевного відділу аорти у 1994 р. став лауреатом Державної премії України. На сьогодні П.І. Нікульніков є керівником відділу хірургії магістральних судин Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ, який є провідним цент­ром хірургії судин не лише в нашій державі, але й за її межами. Основними напрямками науково-практичної діяльності відділу є: хірургічне лікування хворих з атеросклеротичним оклюзійно-стенотичним ураженням аорти, її вісцеральних гілок, магістральних артерій нижніх кінцівок; реконструктивна хірургія аневризм черевної частини аорти та периферичних артерій; реконструктивні оперативні втручання на гілках дуги аорти при їх гемодинамічно значущих ураженнях з метою лікування хронічної судинно-мозкової недостатності та профілактики ішемічного інсульту; лікування хворих з мультифокальним ураженням судин; лікування уражень артерій при цукровому діабеті; розробка та впровадження інноваційних технологій (ендоскопічна перев’язка перфорантних вен, лазерна облітерація венозних стовбурів); лікування вроджених мальформацій судин і впровадження новітніх малоінвазійних технологій – внутрішньосудинної емболізації та склеротерапії; реконструктивна хірургія при інфікуванні судинних трансплантатів. У науковому доробку вченого більше 200 фундаментальних та прикладних друкованих робіт, які присвячені питанням патогенезу, діагностики, стандартизації лікування хворих при різних нозологічних формах захворювань судин. У 2001 р. разом із своїм вчителем професором І.І. Сухарєвим заснував Асоціацію судинних хірургів України. Виконує обов’язки головного позаштатного спеціаліста МОЗ України із спеціальності «судинна хірургія». Член редколегії журналів «Клінічна ангіологія», «Флебологія». У своїй роботі Павло Іванович Нікульніков керується життєвим кредо: «Ставитися до кожного пацієнта так, якби він був твоїм родичем».