СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНазаренко Володимир Михайлович

Назаренко
Володимир Михайлович

Завідувач кафедри інформатики, автоматики і систем управління Криворізького технічного університету

Доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем, академік-секретар Криворізького територіального відділення.
Відомий вчений в галузі управління техно-логічними процесами гірничо-металургійної про- мисловості В.М. Назаренко народився 12 березня 1938 року, ст. Білокоровичі Житомирської обл. Вищу освіту здобув на електромеханічному факультеті Криворізького гірничорудного інсти-туту (КГРІ) за спеціальністю «Електрифікація промислових підприємств та установ». Трудовий шлях Володимир Михайлович розпочав в 1961 році на Криворізькому металургійному заводі ім. Леніна «Криворіжсталь» інженером електротехнічної лабораторії, а вже за чотири роки зайняв посаду начальника цеху. Науковий шлях Назаренка В.М. починається з 1967 року вступом до аспірантури КГРІ.

У 1972 році він захистив кандидатську, а у 1990 – докторську дисертацію. Через рік йому було присвоєно вчене звання професора. З 1982 року вчений очолює кафедру інформатики, автоматики і систем управління Криворізького технічного університету (КТУ). Головними досягненнями в теоретичному і практичному плані є: розробка автоматизованого підйомного комплексу зі шківами тертя без зрівноважувальних канатів; створення математичних описів управління важкими багатобарабанними стрічковими конвеєрами і доведення до серійного випуску таких систем (Казахстан, Росія, Узбекистан, Україна); створення загальної теорії автоматизації управління та раціонального використання конвеєрного транспорту; математичне моделювання і розробка автоматизованої системи керування процесу рудопідготовки для гнучкого виробництва; розробка аналітичних методів для ідентифікації та аналізу технологічних ситуацій. Одним з останніх досягнень Назаренка В.М. є розробка математичних описів і алгоритмів, а також проектування геоінформаційної системи K-MINE для управління гірничими підприємствами. Система випускається серійно і займає почесне місце серед світових брендів програмного забезпечення в галузі геоінформаційних систем. Призначена для створення цифрових моделей родовищ, поверхонь, електронних карт тощо; планування та проектування гірничих робіт; геолого-маркшейдерського забезпечення гірничих робіт; проектування буро-вибухових робіт, об’єктів генпланів; геолого-економічної оцінки запасів родовищ корисних копалин ­та інше. Роботи Назаренка В.М. занесено до банку даних США (штат Філадельфія) як найбільш перспективні. У радянські часи розробки Володимира Михайловича регулярно експонувалися на ВДНГ (Київ, Москва), займаючи призові місця. У 1993 році був обраний дійсним членом Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем (МАКНС), організував і очолює криворізьке територіальне відділення МАКНС. 1999—2007 рр. – голова вченої ради із захисту дисертацій, м. Кривий Ріг, КТУ. Володимир Михайлович веде активну нау­ково-дослідну роботу. Під його керів-ництвом захищено 2 докторських і 18 кандидатських дисертацій. Науковець є автором 519 наукових праць, 4 наукових посібників та монографій, отримав 150 авторських свідоцтв, патентів України, Росії, має закріплені Державою авторські права на програмне та методичне забезпечення. Є головним редактором наукового журналу «Академический вестник».У 2002 році нагороджений Міністерством освіти і науки України нагрудним знаком «Відмінник освіти України».