СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНагорний Володимир Петрович

Нагорний
Володимир Петрович

Завідувач відділу інтенсифікації обмінних процесів Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Доктор технічних наук, професор, академік Української нафтогазової академії.
Володимир Петрович Нагорний – провідний науковець в галузі видобутку мінеральної сировини. Народився 22 серпня 1944 р. у с. Ставище Київської області. Вищу освіту здобув у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка на механіко-математичному факультеті, який закінчив у 1965 р. за спеціальністю «Механіка». Після закінчення університету розпочав трудову та наукову діяльність з посади інженера в Інституті кібернетики АН України. Працюючи з 1968 р. в Київському інституті інженерів цивільної авіації та Українському філіалі Науково-дослідного інституту технології і організації виробництва, Володимир Петрович брав участь у розробці автоматизованих систем керування рухом літаків та процесом обробки деталей літаків на станках з числовим програмним управлінням. Упродовж 1969—1972 рр. навчався в аспірантурі Київського інституту інженерів цивільної авіації.

Більше 30 років, від 1978 р., В.П. Нагорний пов’язав своє професійне зростання з Інститутом геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, де вчений пройшов шлях від провідного інженера, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторією до завідувача відділом (1990 р.). У 1983 р. Володимир Петрович захистив кандидатську дисертацію, а в 1996 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Наукова діяльність Володимира Петровича з 1978 р. пов’язана із використанням імпульсних методів при вирішенні народногосподарської проблеми підвищення ефективності роботи кар’єрів з видобування граніту, пісковику, вапняку та блочного каменю. Розроблені вченим рекомендації по видобутку мінеральної сировини, впроваджені у виробництво. Вагомими є досягнення, що стосуються розробки наукових основ інтенсифікації видобутку природних вуглеводнів та спорудження підземних ємностей для їх зберігання з використанням енергії вибуху. Розроблено ряд методів, способів і технологій, одержані патенти та створені пристрої, використання яких дозволяє покращити фільтраційні властивості пластів-колекторів природних вуглеводнів. Вирішення цієї проблеми для українських родовищ нафти і газу, значна кількість яких знаходиться на пізній стадії експлуатації, є надзвичайно актуальним і дозволяє збільшити коефіцієнт вилучення вуглеводнів із надр. Впровадження винаходів на родовищах НАК «Нафтогаз України» дозволило суттєво підвищити дебіт нафтогазових свердловин. Тривалість спорудження ємності в кам’яно-соляних відкладах для потреб зберігання нафти та різного виду нафтопродуктів і газів скорочується на третину. В.П. Нагорний автор 228 наукових праць, серед яких 9 монографій, більше сімдесяти авторських винаходів і патентів. Одночасно від 1998 р. Володимир Петрович викладає у Міжнародному науково-технічному університеті імені академіка Юрія Бугая. Свій досвід і знання передає студентам, аспірантам та інженерно-технічним працівникам нафтогазової галузі. Особливу увагу В.П. Нагорний приділяє підготовці кадрів вищої кваліфікації. Під його керівництвом захищені чотири кандидатські ди­сертації. Крім науково-дослідницької та викладацької діяльності Володимир Петрович веде громадську роботу. З 2005 р. науковець є членом експертної ради Вищої атестаційної комісії України по присудженню наукових ступенів і почесних звань в галузі «Розробка корисних копалин». Вражаючих результатів у житті В.П. Нагорному вдалося досягти, керуючись дієвим і оптимістичним девізом: «Наука – двигун прогресу».