СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМурзін В’ячеслав Юрійович

Мурзін
В’ячеслав Юрійович

почесний доктор Запорізького національного університету

Доктор історичних наук, професор, член Національної спілки журналістів України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Народився 4 вересня 1951 року в м. Мелі­тополь Запорізької області в родині офі­цера Радянської армії. Після закінчення з відзнакою історичного факультету Харківського державного університету вступив до аспірантури при Інституті археології АН УРСР, де пройшов шлях від молодшого наукового співробіт­ника до завідувача Відділу скіфо-сарматської археології. Захистивши у 1979 році кандидатську дисер­тацію, очолював цілу низку археологіч­них екс­педицій, зокрема спільну українсько-­німецьку експедицію, яка працювала понад 20 років і була однією з найбільших археологічних експедицій в Україні. За матеріалами цієї експедиції В.Ю. Мурзіним разом з А.Ю. Алєксєєвим та Р. Ролле була підготована фундаментальна монографія «Черотлык. Скифский царский курган IV в. до н.э.», що видана російською (1991 р.) та німецькою (1998 р.) мовами.

У 2003 році В.Ю. Мурзін повертається до м. Запоріжжя і починає працювати у Запорізь­кому юридичному інституті МВС України. У зв’язку з характером нової роботи науковець одержав другу вищу освіту і отримав кваліфікацію спеціаліста-юриста за спеціальністю «Правознавство». Це дозволило йому разом з подальшою розробкою скіфської проблематики впритул зайнятися правовими аспектами збереження культурно-історичної спадщини. На цю тему В’ячеслав Юрійович видав цілу серію робіт, зокрема навчально-методичний посібник «Роль юристів та правоохоронців у збереженні культурно-історичної спадщини» (у співавторстві з В.К. Антошкіною) та здав до друку монографію «Збереження культурно-історичної спадщини у світлі сучасного законодавства України». В.Ю. Мурзін неодноразово організовував і очолював виставки археологічних матеріалів України в Австрії та ФРН, брав участь у міжнародних наукових конференціях. Серед них слід назвати міжнародну конференцію «Кочовики Східної Європи» (Шлезвіг, ФРН), доповіді на наукових сесіях українсько-румунської комісії з питань історії, археології, етнографії та фольклору, на міжнародній конференції в університеті м. Бредфорд (Велика Британія). У рамках тижня української культури та науки у Франції він виступав з публічною лекцією в університеті Сорбонни. Науково-педагогічну роботу професор В’яче- слав Юрійович Мурзін вдало поєднує з популяризацією науки. Для державної ТРК «Запоріжжя» підготував цілу низку телевізійних передач, що присвячені давній історії Півдня України і користуються значною популярністю у мешканців м. Запоріжжя і Запорізької області. Член редколегій таких періодичних наукових видань: «Музейний вісник», «Культурологічний вісник», «Історія зброї», «Світ без кордонів», «Старожитності Степового Причорномор’я і Криму», щорічника «Керамологія України». Систематично виступає як експерт та офіційний опонент на захисті кандидатських дисертацій зі спеціальності археологія. Постійно залучається до рецензування монографічної літератури. В.Ю. Мурзін є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук при Запорізькому національному університеті. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські та одна докторська дисертації. Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 9 монографій (індивідуальних, у співавторстві та колективних). Його роботи видані не тільки в Україні, але й в Росії, Болгарії, Румунії, Польщі, Австрії, Німеччині, Франції, Великій Британії, США. Життєве кредо професора В.Ю. Мурзіна: «Працювати так, щоб отримувати задоволення».