СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Наукова школа В.С. Михалевича

з математичної кібернетики, математичних методів оптимізації
і системного аналізу


В.С. Михалевич створив наукову школу з математичної кібернетики, математичних методів оптимізації та системного аналізу. Її представляють академіки НАН України А.А. Бакаєв, Ю.М. Єрмольєв, І.Н. Коваленко, І.В. Сергієнко, Б.Н. Пшеничний, Н.З. Шор, члени-кореспонденти М.В. Михалевич, А.Н. Шарковський; доктори та кандидати наук. Науковий колектив та основ­ні напрямки досліджень школи сформувалися в 1960-х рр. у відділі економічної кібернетики, очолюваному В.С. Михалевичем. Згодом з нього виділилося понад 10 відділів і лабораторій, які склали ядро його наукової школи. Під керівництвом В.С. Михалевича захистили дисертації 48 докторів та кандидатів наук; серед його учнів — відомі вчені, що очолюють наукові колективи. За спогадами колег, В.С. Михалевич був чуйною й доброю людиною, життєрадісною і тактовною, яка користувалася заслуженою повагою наукової громадськості. В рамках школи В.С. Михалевича отримано вагомі результати в галузі теорії оптимального керування, планування й проектування; розробки математичних методів оптимізації обчислень; теорії диференціальних ігор; системного аналізу; математичної статистики тощо. Було створено алгоритми чисельного розв’язку екстремальних техніко-економічних задач; розроблено схеми послідовного пошуку, прийняття рішень, аналізу й відбору варіантів; запропоновано методи узагальненого градієнтного спуску, негладкої оптимізації, стохастичної оптимізації, динамічного програмування тощо; успішно розв’язано актуальні завдання сіткового планування й керування, дослідження операцій, оцінок ризику, проектування складних об’єктів і систем, створення високоефективних обчислювальних комплексів, розробки математичних моделей процесів перехідної економіки. Роботи наукової школи В.С. Михалевича знач­но сприяли формуванню інформатики, створенню сучасних інформаційних технологій і розвитку нової галузі науки — економічної кібернетики.