СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКовальчук Євген Прокопович

Ковальчук
Євген Прокопович

Завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка

Доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент Технологічної академії наук України, заслужений професор Львівського націо­нального університету імені Івана Франка, Соросівський професор.
Відомий науковець в галузі електрохімії органічних з’єднань та фізичної хімії наносистем. Народився Євген Прокопович 7 січня 1939 року в с. Новини Володимир-Волинського району, що на Волині. У 1956 році закінчив Стенжаричівську середню школу і почав працювати інструктором по зоні МТС Устилузького РК ЛКСМУ, а з 1957 року – колгоспник колгоспу «Прикордонник» у с. Коритниця. Вищу освіту здобув у стінах Львівського університету на хімічному факультеті, куди вступив у 1957 році. Після закінчення університету 1962 року працював старшим лаборантом і асистентом кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського університету, а з 1964 року навчався у аспірантурі.

У 1967–1968 роках – асистент кафедри хімічної кібернетики та технології. Захист кандидатської дисертації відбувся у 1968 році. З 1968 по 1970 роки проходив строкову службу у Збройних Силах Радянської армії на офіцерській посаді. По закінченню військової служби працював асистентом, доцентом (1970–1989 рр.) і професором на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1985 році успішно захистив докторську дисертацію. На виборах до місцевих рад у 1990 році був обраний депутатом Львівської міської і Львівської обласної рад. З 1992 року професор Ковальчук Євген Прокопович завідує кафедрою фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету Івана Франка, вдало поєднуючи навчально-методичну і наукову роботу. Автор 510 наукових статей та повідомлень, 2 монографій, 3 підручників, 10 методичних посібників, 30 авторських свідоцтв та патентів України. Професор Є.П. Ковальчук є керівником наукової школи «Фізико-хімія полімерів». Фундаментальні дослідження наукової школи лягли в основу розробки технології полімеризаційного нанесення захисно-декоративних, люмінесцентних шарів, електроактивних матеріалів для хі­мічних джерел струму, паливних елементів і суперконденсаторів, електрохімічних дисплеїв, хемо- і біосенсорики, фармокінетики, систем запису, відтворення і накопичення інформації, у вирішенні екологічних проблем. За час існування школи захищено 7 докторських та 66 кандидатських дисертаційних робіт. Євген Прокопович є активним громадським діячем. Очолював комісію Львівської обласної ради з питань освіти та науки першого демократичного скликання. З 1982 року є віце-президентом Малої академії наук, від 1990 року є членом НТШ. У 1992–1996 роках – член експертної ради ВАК України. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертаційних робіт (1998–2010 рр.), член наукової ради з електрохімії НАН України (з 1998 р.), член редколегії «Вісника Львівського національного університету» (з 1992 р.). Нагороджений медаллю «За воинскую доб­лесть» (1970 р.), знаком «Відмінник народної освіти УРСР» (1989 р.). Євген Прокопович разом з дружиною Марією пишається дітьми: сином та двома доньками. Подружжя Ковальчуків тішиться чотирма онуками. Професор Ковальчук усе життя сповідує внутрішню алхімію – самодостатність з контролем фізичного стану і творчої активності.