СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКовтун Геннадій Прокопович

Ковтун
Геннадій Прокопович

Начальник лабораторії чистих металів і напівпровідникових матеріалів Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук прикладної радіоелектоніки.
Г.П. Ковтун — відомий вчений в галузі фізико-хімії надчистих металів, напівпровідникових матеріалів, ізотопнозбагачених речовин. Народився 2 серпня 1936 р. в Душанбе – столиці Таджикистану. У 1944 р. після загибелі батька на фронті Вітчизняної війни, разом з матір’ю переїхав в Україну в м. Ромни Сумської обл., де в 1954 р. закінчив середню школу. У цьому ж році вступив на ядерне відділення фізико-математичного факультету Харківського державного університету. Після закінчення університету отримав призначення на роботу в Харківський фізико-технічний інститут (нині – Національний науковий центр ХФТІ) до відділу вакуумної металургії на посаду молодшого наукового співробітника. Подальше становлення і зростання молодого науковця проходило в стінах ХФТІ – кузні вітчизняних кадрів фізиків.

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1994 р — докторську дисертацію. З 1988 р. і по теперішній час обіймає посаду начальника лабораторії чистих металів і напівпровідникових матеріалів ІФТТМТ ННЦ ХФТІ. Основні напрямки наукової діяльності — розробка процесів одержання чистих і надчистих металів із застосуванням вакуумної та надвисоковакуумної техніки, створення на їх основі нових конструкційних і функціональних матеріалів з особливими фізико-механічними і ядерними властивостями, розробка технологічних процесів одержання високочистих напівпровідникових матеріалів для мікро- і наноелектроніки, СВЧ-техніки, високочутливих детектируючих пристроїв, дослідження особливостей властивостей високочистих речовин. На основі його розробок було отримано ряд високочистих металів, серед яких реній, рутеній і осмій за рівнем чистоти і сьогодні не мають аналогів у світовій практиці. У надчистих металів був виявлений ряд властивостей і явищ, які раніше не спостерігалися. Разом з Г.Ф. Тихинским і В.М. Ажажою Ковтуном Г.П. була видана монографія «Одержання надчистих рідкісних металів». Він також автор і співавтор понад 250 наукових робіт і 25 авторських свідоцтв та патентів України. Керував низкою міжнародних грантів (НТЦУ, CNCP). Зі своїми роботами він неодноразово виступав на Міжнародних конференціях у Німеччині, Угорщині, Англії, США, Індії, Болгарії, Росії. Г.П. Ковтун свої знання та досвід передає молоді. З 1997 р. він професор кафедри матеріалів реакторобудування фізико-технічного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна, виступає з лекціями в інших навчальних інститутах. Під його керівництвом підготовлено п’ять кандидатських дисертації. Геннадій Прокопович член трьох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, наукової ради ІФТТМТ ННЦ ХФТІ, наукової ради з фізикохімії високочистих речовин Російської АН. За роботи в галузі одержання чистих і надчистих металів із застосуванням вакуумної та надвисоковакуумної техніки, створення на їх основі нових конструкційних і функціональних матеріалів з особливими фізико-механічними і ядерними властивостями він неодноразово нагороджувався медалями та дипломами ВДНГ СРСР та УРСР, грамотами та відзнаками Міністерства середнього машинобудування колишнього Союзу. Також Г.П. Ковтун нагороджений медалями «За доблесну працю», «Ветеран праці», «Ветеран атомної енергетики і промисловості СРСР». Геннадій Прокопович разом з дружиною, Людмилою Федорівною, старшим викладачем математики ХНУ ім. В.Н. Каразіна, виховали доньку, але найбільшу радість і втіху подружжю дає онук.