СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКозловський Антон Антонович

Козловський
Антон Антонович

завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету

Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
Народився 9 квітня 1959 р. у м. Чернівцях. У 1985 р. закінчив із відзнакою філософський факультет Московського державного універ­ситету ім. М. В. Ломоносова, там продовжив навчання в аспірантурі. У 1989 р. у Московському університеті захис­тив дисертацію з проблем методології науки «Динаміка обґрунтування природнонаукової теорії (на матеріалі становлення єдиних теорій поля)» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Свій трудовий шлях Антон Антонович розпочав у 1989 р. на кафедрі філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Пройшов шлях асистента, доцента кафед­ри теорії та історії держави і права, заступника декана юридичного факультету з наукової роботи, завідувача кафедри теорії та історії держави і права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У 1995 р. Антон Антонович закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. У 2000 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію «Гносеологічна природа права (філософсько-правовий аналіз)» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. З 2003 р. – професор кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З 2006 р. працює віце-президентом з науко­вої роботи Міжнародного науково-технічного університету та завідувачем кафедри права Європейського Союзу. У 2008 р. – завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету. У 2009 р. Антон Антонович обійняв посаду завідувача кафедри повітряного, космічного та екологічного права Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету. З 2010 р. Козловський Антон Антонович обіймає посаду завідувача кафедри конс­титуційного та адміністративного права Націо­нального транспортного університету. Основними напрямками наукової роботи Антона Антоновича є філософія права, теорія держави і права та конституційне право. У своїх дослідженнях сформулював і розробляє гносеологічну концепцію права. Основні наукові праці професора А. А. Коз- ловського: «Право як пізнання: Вступ до гносеології права»; «Логіко-гносеологічні засади правової норми»; «Систематизація законодавства як гносеологічний процес»; «Юридична логіка як наука»; «Право як пізнавальний процес»; «Філософія права: Навчально-методичний посібник»; «Філософія права як самосвідомість нації»; «Онтологія юридичної відповідальності»; «Ontology of legal Responsibility» (IVR 22nd World Congress Granada, Spain); «Гносеологічні принципи права»; «Причинно-целевые антиномии правопонимания»; «Філософія права як вона є». Разом із академіками НАН України Ю.С. Шем­шученком і М.В. Поповичем Антон ­Антонович є співредактором та співзасновни­ком фахового Міжнародного часопису «Проблеми філософії права / Philosophy of Law Issues». У 2005 р. Антон Антонович нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», а у 2006 р. удостоєний почесного звання «За-служений юрист України». Головне кредо науковця: «Є пізнання – є право, немає пізнання – немає й права. Право без пізнання переростає в безправ’я».