СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКолегаєва Iрина Михайлівна

Колегаєва
Iрина Михайлівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ та СТИЛІСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І.МЕЧНИКОВА

Доктор філологічних наук, професор.
Ірина Михайлівна Колегаєва — провідний вчений в галузі філології, засновник наукової школи з теорії комунікативної лінгвістики — народилась 9 березня 1950 р. у Миколаєві. Вищу освіту здобула в Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова, закінчивши факультет іноземних мов (тепер — Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, факультет романо-германської філології), за фахом філолог, викладач англійської мови та літератури. Наука і дослідництво захопили Ірину Михайлівну ще в студентські роки. Весь свій талант дослідника, логіку, вміння і знання, організаторські здібності доклала Ірина Михайлівна для виконання наукової роботи. Наукову діяльність І.М. Колегаєва розпочала як дослідниця індивідуального стилю Френсіса Скотта Фіцджеральда, видатного американського прозаїка, чий творчий доробок розглядався у річищі лінгвостилістики.

Деякі з основних ідей, що були сформульовані в кандидатський дисертації, а саме погляд на текст як на комунікативний феномен, було плідно розроблено в подальших дослідженнях. Напрямки її наукової діяльності — розробки в галузі комунікативної лінгвістики тексту (художнього, наукового, газетного), зіставне вивчення художнього/наукового/чат дискурсів. Особисто нею введено у науковий обіг такі терміни та поняття, як мегатекст, комунікативні статуси тексту, комунікативна вторинність як відтворена комунікація, культурна парадигма художнього твору як сукупність всіх трансформаційних варіантів твору (адаптацій, перекладів, екранізацій), які обертаються у комунікативному просторі соціуму. Основні результати узагальнені в наукових працях вченої, зокрема в монографії «Текст как единица научной и художественной коммуникации» (1991); та навчальному посібнику «Practice in Text Analysis» (2005) (у співавторстві з К.О. Горшковою, Н.Г. Шевченко), а також численних статтях та доповідях на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Завдяки своїм особистим якостям: ерудованості, широті кругозору, сміливості узагальнень, педагогічному таланту Ірина Михайлівна створила власну наукову школу з теорії комунікативної лінгвістики. Під її керівництвом захищена докторська і 20 кандидатських дисертацій. З 1999 р. професор І.М. Колегаєва очолює спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій з германського і українського мовознавства. У 1997 р. започаткувала фахове наукове видання «Записки з романо-германської філології», в якому дотепер є головним редактором. Громадська діяльність Ірини Михайлівни Колегаєвої спрямована на укріплення зв’язків ОНУ ім І. І. Мечникова із фаховими міжнародними організаціями. У 2007 р. на запрошення Кенйон Коледжа (Canyon College) в Огайо, США, читала лекції студентам і місцевій громаді з питань історії України, ролі жінки в українській і радянській культурі. За сумлінну працю, видатні наукові досягнення і розвиток педагогіки І.М. Колегаєвій присвоєне почесне звання «Відмінник освіти» (2000 р.), вона нагороджена відзнакою Верховної Ради України (2005 р.). А ще Ірина Михайлівна — дружина, берегиня домашнього вогнища, разом з чоловіком, Сергієм Семеновичем Лектоваровим, моряком дальнього плавання, виховали дочку Валерію та сина Костянтина, підростає і онук, Олексій. Бути одночасно науковцем, педагогом, громадським діячем, чарівною жінкою, користуватися повагою колег, готувати молодих науковців, бути засновником наукової школи допомагає Ірині Михайлівні життєве кредо: «Можеш допомогти — допоможи. Для цього тебе у світ Божий впустили».