СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКорженко Володимир Васильович

Корженко
Володимир Васильович

Завідувач кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Доктор філософських наук, професор кафедри державного управління та менеджменту.
Народився 8 грудня 1949 року в с. Нова Водолага на Харківщині. Закінчив Нововодолазьку середню школу № 2 та фізико-математичний факультет Харківського педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди. У 1981 році успішно завершив навчання в аспірантурі при кафедрі філософії Харківського державного університету ім. О.М. Горького. У педінституті пройшов трудовий шлях від асистента до професора кафедри філософії. З 1997 по 2009 рік – заступник директора з нау­кової роботи Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХарРІ НАДУ), від 2009 року завідує кафедрою політології та філософії ХарРІ НАДУ. Один із організаторів нової галузі науки в Україні – «Державне управління».

Створив усю необхідну в інституті інфраструктуру для формування та розвитку порівняно молодої сфери знань: аспірантура, докторантура, підготовка здобувачів, організація комунікативних заходів, зв’язок із провідними вищими навчальними закладами у цій галузі науки, фахові наукові збірники та видавництво «Магістр», доступ до наукових джерел, спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій. Наукову діяльність в інституті спрямовано на забезпечення роботи наукових творчих колективів, що досліджують актуальні проблеми державного управління, підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, наукове супроводження навчального процесу магістрів державного управління, забезпечення зв’язку теорії та практики державного управління. Інформаційно-аналітичний супровід наукових досліджень у галузі державного управління здійснює відповідна наукова структура. Починаючи з 1999 року щорічно нею проводиться до десяти соціологічних досліджень. Один із організаторів дев’яти міжнародних наукових конгресів «Державне управління та місцеве самоврядування» у м. Харкові, голова Спеціалізованої вченої ради. Досліджує проблеми соціальної філософії, методології науки, практики державного управління та місцевого самоврядування. Основні наукові праці: «Філософія виховання: зміна орієнтацій» (1998 р.); «Підвищення ефективності місцевого самоврядування в Харкові на основі науково-технічного, соціально-економічного і кадрового потенціалу» (співавт., 2003 р.); «Територіальне управління: проблеми, рішення, перспективи» (співавт., 2004 р.); «Філософські проблеми державного управління» (співавт., 2006 р.); «Структурно-функціональне забезпечення діяльності територіальних органів влади» (співавт., 2007 р.); «Тенденції та перспективи європейської інтеграції України: державно-управлінські виміри» (співавт., 2007 р.); «Теоретико-методологічні засади державного управління: формування понятійного апарату» (2009 р.). Автор близько 200 наукових публікацій. Нагороджений Почесною грамотою Верхов­ної Ради України, почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації та обласної ради, Сумської обласної державної адміністрації та обласної ради, Харківської міської ради та ін. Володимир Васильович одружений має дорослих дітей та внуків. Улюблений вислів науковця: «Не чини для інших людей того, що для себе вважаєш злом», а філософське кредо: «Світ без людини є безглуздим, лише людина своєю життєдіяльністю надає сенс буттю, відтак, філософія – це зусилля осмислити до того немислиме, щоб уникнути найгіршого».