СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКорсун Володимир Іванович

Корсун
Володимир Іванович

завідувач кафедри Залізобетонних конструкцій Донбаської національної академії будівництва та архітектури, начальник Спеціалізованого науково-виробничого центру «Спеціальні та висотні інженерні споруди»

Доктор технічних наук, професор.
Вчений в галузі дослідження напружно-дефор­мо­ваного стану і розробки методів розрахунку залізобетонних конструкцій будівель і споруд Володимир Іванович Корсун народився 8 січня 1954 р. у Донецьку. У 1971 р. вступив до Макіївської філії Донецького політехнічного інституту (тепер — Донбаська національна академія будівництва та архітектури) на будівельний факультет, який закінчив за спеціальністю «промислове та цивільне будівництво». Майже все свідоме життя Володимира Івановича пов’язане з Донбаською національною академією будівництва та архітектури. Тут він був студентом й аспірантом, тут реалізувався як відомий науковець – доктор технічних наук, професор, автор численних наукових робіт, начальник Спеціалізованого науково-виробничого центру «Спеціальні та висотні інженерні споруди» (СНВЦ «СВІС»). Під керівництвом В.І. Корсуна фахівцями СНВЦ «СВІС» виконано обстеження та розробленні технічні рішення з підсилення, реконструкції та встановлення експлуатаційної придатності більш ніж для 270 споруд баштового типу в Україні.

Результати науково-технічних рішень впроваджені на Авдіївському, Горлівському, Єнакієвському та Макіївському коксохімзаводах, Маріупольських металургійних комбінатах ім. Ілліча та ВАТ «Азовсталь», на Алчевському металургійному комбінаті, Донецькому та Єнакієвському металургійному заводах, на Слав’янскій, Курахівській та Зуївській ТЕС. Основний науковий напрямок – дослідження напружено-деформованого стану і розробка методів розрахунку залізобетонних конструкцій будівель і споруд на сумісні силові і температурно-вологісні навантаження.

Новий напрямок, що розвивається В.І. Корсуном — дослідження фізико-механічних і реологічних властивостей високоміцних модифікованих бетонів, процесів їхнього деформування і руйнування, розробка методів розрахунку залізобетонних конструкцій з таких бетонів. Розробив авторський варіант ортотропної моделі деформування бетону для загального випадку об’ємного напруженого стану, в якій параметри ортотропії бетону визначаються на підставі поєднання співвідношень механіки деформованого твердого тіла і механіки руйнування бетону. Результати досліджень прийняті для включення в Державні будівельні норми (ДБН) України. Автор більше 100 наукових праць, в тому числі монографії, керівного документу, одного авторського свідоцтва і одного патенту на винахід. Під керівництвом професора В.І. Корсуна підготовлено 5 кандидатів технічних наук. З 2003 р. на громадських засадах є заступником голови Громадської координаційної ради по баш­товим спорудам в Україні. За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений знаком «Відмінник освіти України», почесною грамотою МОН України. Разом з дружиною виховали сина та доньку. Досягти успіхів в науці, педагогіці та громадській діяльності допомагає життєвий принцип: «Подолаємо».