СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМихайлов Борис Володимирович

Михайлов
Борис Володимирович

Завідувач кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України

Доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України.
Борис Володимирович Михайлов народився 19 червня 1950 р. у м. Харкові в родині лікарів. У 1974 р. з відзнакою закінчив лікарський факультет Курського державного медичного інституту. Своє подальше професійне зростання Б.В. Михайлов пов’язав з Українським НДІ клінічної і екс­периментальної неврології та психіатрії ім. В.П. Протопопова (м. Харків), якому Борис Володимирович присвятив 20 років. З 1995 по 2000 рік працював проректором з наукової роботи Харківського інституту удосконалення лікарів (ХІУЛ), нині обіймає посаду завідувача кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти. У 1982 році захистив кандидатську, а у 1994 році – ­докторську дисертації. Коло наукових інтересів Б.В. Михайлова – проблеми психо­терапії, психіатрії, нейро­фі­зіології, медичної психології.

Борис Володимирович роз­ро­бив основи психотерапії соматоформних розладів, створив систему психотерапії для працівників Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони України. Борис Володимирович Михайлов вивчив нейробіологічні механізми реа­лізації психотерапії; розглянув проблеми фармакопсихотерапії; дослідив клініко-пато­фізіологічні механізми та терапію порушень сну; окреслив особливості психотерапії у спорті; виробив біоінформаційну концепцію патогенезу психічних розладів, а також створив концепцію підготовки та навчання медичних психологів. Працюючи понад 10 років головним позаштатним спеціалістом МОЗ України зі спеціальнос­тей «Психотерапія» та «Медична психологія», Б.В. Михайлов зробив великий внесок в організацію психотерапевтичної мережі України. За ініці­ативи Бориса Володимировича у вищих навчальних закладах було запрова­джене вивчення нової спеціальності – медична психологія. За редакцією вченого видано перший в Україні підручник з психотерапії. У науковому доробку вченого понад 500 наукових праць у вітчизняних та закордонних наукових виданнях з різних проблем психіатрії, психотерапії, медичної психології, наркології, зокрема, 16 монографій та учбових посібників. Професіоналізм Б.В. Михайлова гідно оцінили і за кордоном. Так, у 1986—1988 рр. Борис Володимирович працював головним лікарем радянських лікувально-профілактичних закладів у Лівії. У 1989—1991 рр. стажувався у США, де вивчав підхід американських колег до проб­лем алкогольної та хімічної залежності. Науковець брав участь у численних всесвітніх та європейських наукових форумах. Він входить до редакційних колегій 8 медичних журналів. У рамках викладацької та педагогічної діяльності підготував 6 докторів і 26 кандидатів медичних наук. Так, лише під керівництвом Бориса Володимировича за останні 10 років підвищило свою кваліфікацію понад 3000 ліка­рів, що дозволило їм піднятися ще на один щабель у своєму професійному зростанні, а значить, своєю чергою, вивело надання медичної допомоги в Україні на новий рівень. Президент Національної ліги психотерапії, психосоматики та медичної психології України, віце-президент Асоціації психотерапевтів й психоаналітиків України, член президії Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, академік АН вищої освіти України. Нагороджений почесними грамотами МОЗ України, Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної держадмініс­тра­ції, науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України. Серед захоплень — автомобільний спорт і подорожі. Життєве кредо: «Служіння людям».