СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Наукова школа О.Ф. Німця

з ядерних реакцій із зарядженими частками


Увесь його творчий шлях пов’язаний з Національною академією наук України. З 1954 р. О. Ф. Німець обіймав посади вченого секретаря, керівника лабораторії, заступника директора Інституту фізики АН УРСР. Очолювана ним лабораторія ядерних реакцій переросла в 1960-і рр. у відділ ядерних реакцій, що став одним із провідних підрозділів Інституту фізики, а згодом Інституту ядерних досліджень АН УРСР. З 1974 р. протягом 10 років Олег Федорович обіймав посаду директора Інституту ядерних досліджень АН УРСР. О.Ф. Німець є автором та співавтором багатьох винаходів та понад 500 наукових праць. Творчий доробок ученого охоплює багато фундаментальних та прикладних напрямків ядерної фізики, атомної енергетики, охорони навколишнього середовища. Широко відомі його роботи з досліджень механізмів ядерних реакцій та розподілу густини ядерної матерії, піонерні експерименти з вивчення багаточасткових реакцій та поляризаційних явищ. Виявлена ним ізотопічна залежність перерізів розщеплення дейтронів у полі ядер різної маси у світовій науковій літературі отримала назву «ефект Німця». Під керівництвом О.Ф. Німця вперше у світі виконано вимірювання g-факторів збуджених станів ядер на пучку прискорювача, виявлено вплив зовнішніх кулонівських полів на параметри короткоживучих резонансів, що збуджуються в багаточасткових реакціях. До найвагоміших здобутків О.Ф. Німця слід віднести створення наукової школи з ядерних реакцій, яка налічує 16 докторів (Євланов М.В., Заїка М.І., Кібкало Ю.В., Левон О.І., Меленевський О.Е., Осташко В.В., Павленко Ю.М., Поворозник О.М., Пугач В.М., Рудчик А.Т., Слюсаренко Л.І., Соколов М.В., Стружко Б.Г., Теренецький К.О., Токаревський В.В., Ясногородський О.М.) та 37 кандидатів фізико-математичних наук. Під його керівництвом на основі відділу ядерних реакцій було створено ряд нових нау­кових відділів, які очолили вихованці Олега Федоровича. Велику увагу О.Ф. Німець приділяв створенню та розвиткові складної інфраструктури, необхідної для експериментальних ядерно-фізичних досліджень. Слід відзначити його знач­ну роль у створенні та діяльності Спеціального конструкторсько-технологічного бюро з експериментальним виробництвом Інституту ядерних досліджень АН УРСР, розробки якого стали потужним джерелом активізації фундаментальних та прикладних ядерно-фізичних досліджень. Значну увагу О.Ф. Німець приділяв зміцненню міжнародних зв’язків української науки в області ядерної фізики та атомної енергетики. Протягом багатьох років він очолював делегації від УРСР на сесіях МАГАТЕ, був членом наукової ради з ядерної фізики АН СРСР та головою наукової ради з проблеми «Ядерна фізика» АН УРСР.