СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Радіофізична школа А.О. Слуцкіна


Перші роботи А.О. Слуцкіна були присвячені поглибленому вивченню властивостей суцільних магнетронів як джерел НВЧ-коливань. А.О. Слуцкін з учнями розробляв методи одержання значної потужності на дециметрових хвилях. Вперше в нашій країні створено генератори з рекордними на той час характеристиками. Так, на магнетронах на хвилях дециметрового діапазону в режимі безперервного випромінювання була досягнута потужність близько 20 кВт (А.О. Слуцкін, С.Я. Брауде, І.Д. Трутень), а в імпульсному режимі — близько 100 кВт (О.Я. Усиков, І.М. Вігдорчик та ін.). Отримані результати лягли в основу створення в 1939 р. трикоординатної радіолокаційної станції дециметрового діапазону (А.О. Слуцкін, О.Я. Усиков, С.Я. Брауде, І.Д. Трутень, І.М. Вігдорчик, І.М. Соркін). У післявоєнні роки А.О. Слуцкін, його співробітники та учні продовжували широкі дослід­ження й розробки зі створення магнетронних генераторів міліметрового діапазону імпульсної й безперервної дії. Запропоновано й вивчено механізм збудження коливань у багатосегментних магнетронах з тонким катодом і розвинуто їх теорію (А.О. Слуцкін), розроблено серію імпульсних магнетронів міліметрового діапазону. В ці ж роки завершилося формування і його школи. Після смерті А.О. Слуцкіна його школа не розпалася. В магнетронному напрямку, очолюваному О.Я. Усиковим, тривали роботи із створення нових джерел електромагнітних хвиль мілі- і субміліметрового діапазонів в іншому напрямку, очолюваному С.Я. Брауде, досліджувалося поширення радіохвиль та було започатковано роботи з декаметрової радіоастрономії, які раніше не проводилися в Україні. Створений А.О. Слуцкіним сильний колектив радіофізиків та отримані ним результати привели до того, що в 1955 р. на базі радіофізичного сектора ХФТІ було створено Інститут радіофізики та електроніки АН України.