СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Наукова школа К.Д. Синельникова

експериментальної фізики


Створення наукової школи було зумовлено непересічною особистістю К.Д. Синельникова. Він мав гострий розум, глибокі знання й працював у надзвичайно широкому науковому діапазоні, його виняткова наукова інтуїція й досконале володіння технікою фізичного експерименту особ­ливо яскраво проявлялися в пошукових дослідженнях. Наукові дослідження К.Д. Си­нельникова присвячено фізиці діелектриків і напівпровідників, фізиці й техніці прискорювачів, ядерній фізиці, вакуумній техніці, фізичному й прикладному матеріалознавству, фізиці плазми й керованому термоядерному синтезу. У 30-і роки К.Д. Синельников разом з А.К. Вальтером заклав фундамент радянської прискорювальної та вакуумної техніки, проводив піонерські дослідження з фізики ядра. У 1932 р., лише через кілька місяців після Дж. Кокрофта та Е. Уолтона в Англії, К.Д. Синельников, А.К. Вальтер, О.І. Лейпунський та Г.Д. Латишев розщепили ядро атома літію прискореними протонами. Протягом наступних років під керівництвом К.Д. Синельникова проведено численні експериментальні й проектно-конструкторські роботи в галузі прискорювальної техніки. З 1938 р. К.Д. Синельников організував роботи зі створення вакуумної техніки, удосконалюючи й розробляючи нові її методи. У післявоєнні роки К.Д. Синельников став натхненником та керівником прискорювальної програми для завдань ядерної фізики. За його особистої участі було створено цілу серію лінійних прискорювачів електронів і протонів. Значний цикл робіт К.Д. Синельникова та його учнів стосується фізичного матеріалознавства. У 1950-х рр. в інституті розпочато масштабні дослідження берилію. Розроблені методи одержання чистого реакторного берилію в результаті отримано надчистий (99,999 %) берилій. Під керівництвом К.Д. Синельникова та В.Є. Іванова побудовані вакуумні прокатні стани й проведені дослідження прокатки берилію, цирконію, урану та інших металів. Необхідність створення радіаційно-стійкого палива для ядерних реакторів стимулювала роботи в галузі фізики радіаційних пошкоджень і радіаційного матеріалознавства. У 1957 р. під його керівництвом створено експериментальний відділ фізики плазми, чим започатковано розгортання термоядерних дослід­жень. Важливу роль у їх розвитку відіграв академік І.В. Курчатов. Разом з теоретичним відділом О.І. Ахієзера розпочаті дослідження з фізики плазмових згустків, високочастотних властивостей плазми й колективних процесів у ній, утримання й нагрівання плазми в магнітних пастках. Синельников виховав чимало талановитих учених, що користувалися заслуженим авторитетом і утворили його наукову школу. Її представляють академіки НАН України Я.Б. Файнберг, В.Є. Іванов і В.Ф. Зеленський, член-кореспондент НАН України В.Т. Толок, доктори наук В.А. Пєтухов, І.О. Гришаєв, В.М. Амоненко, Н.А. Власенко, Л.А. Падалка, В.А. Супруненко, Г.Ф. Тихинський, І.Н. Шкляревський, а також Б.С. Акшанов, П.І. Болотін, Ф.І. Бусол, В.М. Грижко, П.М. Зейдліц, Л.Х. Китаєвський, А.М. Некрашевич, С.Н. Водолажський, Г.Т. Миколаїв, Б.Н. Руткевич, Б.Г. Сафонов, Я.Н. Ямницький та інші.