СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Наукова школа М.П. Семененка

з геохімії та фізики мінералів


Вчений збагатив науку видатними працями з геохронології докембрію, теорії метаморфізму і метасоматозу, проблем металоносності та структур рудних родовищ, походження континентальної земної кори та літосфери, запропонував практичне використання магнетитових залізистих кварцитів та нефелінових порід України. М.П. Семененко плідно працював над вивченням залізорудних родовищ України. Було надане наукове й експериментальне обґрунтування з практичного використання бідних залізистих руд, запаси яких майже невичерпні. На основі пропозицій М.П. Семененка було закладено гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК), які до цього часу забезпечують країну залізною рудою. М.П. Семененко разом з колективом співробітників опублікував фундаментальні монографії з геології, структури рудних полів та мінерального складу родовищ залізних руд Кривого Рогу. М.П. Семененку належить значна заслуга в розробці технологій для отримання глинозему з нетрадиційної глиноземної сировини, вивчення нефелінових і алунітових руд, каолінів та анортозитів. Під керівництвом М.П. Семененка і В.С. Сажина була розроблена оригінальна гідрохімічна технологічна схема, яка не має аналогів у світовій практиці, що забезпечує комплексну переробку сировини із замкненим циклом води і не має відходів. Починаючи з 1960-х рр. М.П. Семененко очолив цілеспрямоване вивчення золотоносності України. В поясах Середньопридніпровського блоку виявлено рудопрояви золота. Також учений плідно працював над питанням алмазоносності України. Ще у 1951 р. він спільно з І.С. Усенком поставив питання про перспективність пошуків алмазів. На основі цих прогнозів виробничими організаціями було відкрито декілька експлозійних трубок вибуху кімберлітового та лужного складу. Неоціненне значення для вивчення мінерально-сировинної ба­зи України мала колективна праця (понад 100 авторів) «Критерии прогнозирования месторождений Украинского щита и его обрамления» під редакцією М.П. Семененка, яка стала науковою основою проведення пошуково-знімальних та розвідувальних робіт.