СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДраганов Борис Харлампійович

Драганов
Борис Харлампійович

професор кафедри теплоенергетики Інституту енергетики та автоматики Національного університету біоресурсів та природокористування України

Доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України, учасник Великої Вітчизняної війни, Почесний енергетик України.
Драганов Борис Харлампійович у 1945 році з відзнакою закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту та отримав фах інженера-механіка. Будучи ще студентом, виконав багато важливих наукових досліджень у сфері енергомашинобудування, про що у січні 1945 року писала газета «Правда». З 1949 по 1952 рік працював конструктором, а потім головним конструктором Дунайського пароплавства. 1949 року захистив кандидатську, а у 1974 році – докторську дисертацію. У період 1970–1990 рр. Б.Х. Драганов займав відповідальні посади у Міністерстві вищої освіти та у Держкомітеті з науки і техніки СРСР: заступник голови Ради з теплотехніки Міністерства вищої освіти СРСР;

голова комісії з підручників в галузі теплоенергетики при Міністерстві вищої освіти СРСР; член президії Ради з двигунів внутрішнього згоряння при Держкомітеті з науки і техніки СРСР. Як знаного фахівця теплоенергетика Міністерство вищої освіти СРСР неодноразово відряджало Бориса Харлампійовича для читання лекцій у вузи багатьох міст СРСР (Рига, Баку, Тбілісі, Єреван, Ташкент та інші). Він автор понад 500 наукових публікацій, зокрема, 7 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, 7 монографій, 38 підручників і навчальних посібників. Під редакцією науковця був виданий перший підручник «Теплотехніка», який відзначено у 2008 році премією Міністерства освіти і науки України. Професор Б.Х. Драганов учасник багатьох міжнародних конференцій і симпозіумів (Японія, Фінляндія, Зімбабве, Туреччина, Угорщина, Румунія, Кіпр та ін.). Він плідно співпрацює в галузі нетрадиційних джерел енергії і методів оптимізації енергетичних систем із вченими Берлінського технічного університету, Бухарестського політехнічного університету, Кубанського державного агро­тех­нічного університету. Створив і керує науковими школами­ «Газо­динаміка двигунів внутрішнього згоряння», «Теп­ло­фізика сільськогосподарських будівель і споруд», «Енергозбереження та оптимізація в агропромисловому виробництві». Підготував 7 докторів та 15 кандидатів наук. Член 3 спеці­алізованих вчених рад із захисту докторських­ дисертацій. Борис Харлампійович – академік Академії наук вищої освіти України (по відділенню енергетики), академік Міжнародної академії холоду. Б.Х. Драганов працює на посаді професора кафедри теплоенергетики у Національному університеті біоресурсів і природокористування України з 52 року й до тепер. За значний особистий внесок у науково-методичне забезпечення технічних вищих навчальних закладів йому в 1999 році присвоєно почесне звання «Відмінник освіти України», а в 2002 році нагороджений трудовою відзнакою Міністер­ства аграрної політики України. За вагомі наукові розробки у сфері енергозбереження нагороджений нагрудним знаком Міністерства палива і енергетики України «Почесний енергетик України» та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2007). Указом Президента України від 9 лютого 2002 року, як видатному ученому йому призначена довічна державна стипендія. Виняткова працьовитість академіка Б.Х. Драганова, його відповідальність при виконанні проблемних наукових досліджень служать прикладом для молодих вчених.