СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДурняк Богдан Васильович

Дурняк
Богдан Васильович

Ректор Української академії друкарства

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти України, Академії інженерних наук України, Аерокосмічної академії України.
Богдан Васильович Дурняк — відомий науковець в галузі поліграфічного виробництва та інформаційних технологій. Народився 12 червня 1956 р. в с. Підгірцях Бродівського району Львівської області у сім’ї службовця. У 1973 р. вступив на механічний факультет Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, який закінчив за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація процесів поліграфічного виробництва». Усе подальше життя Богдана Васильовича пов’язане з поліграфією та Українською академією друкарства. Завершивши навчання, залишився працювати в інституті на посаді інженера науково-дослідного сектору, відтак на кафедрі автоматизації та комплексної механізації процесів поліграфічного виробництва асистентом (1980—1985, 1987—1990), старшим викладачем (1990—1995), доцентом (1995—2001). У 1980—1991 рр. очолював студентське наукове товариство закладу.

Одночасно навчався в аспірантурі при поліграфічному інституті (1985—1987). У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1996 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації поліграфічного виробництва. У 1998—2003 рр. обіймав посаду директора Поліграфічного технікуму Української академії друкарства. 2000 р. захистив докторську дисертацію. З 2001 р. — завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій академії. 2002 р. Б.В. Дурняку присвоєно вчене звання професора цієї кафедри. У 2003 р. обраний ректором Української академії друкарства. З 2004 р. очолює Спеціалізовану вчену раду із захисту докторських і кандидатських дисертацій. За період роботи на посаді ректора Української академії друкарства структура навчального закладу була приведена до сучасних вимог. Особливу увагу Богдан Васильович приділяє розвитку науково-дослідницької роботи академії та підготовці кадрів вищої кваліфікації. Він — голова науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з напрямку підготовки фахівців «Видавничо-поліграфічна справа». Професор Б.В. Дурняк автор понад 500 наукових і навчально-методичних праць. Започаткував науковий напрямок і наукову школу. Розробив прикладну теорію математичного моделювання нелінійних і нестаціонарних стрічкопровідних систем рулонних ротаційних машин та управління ними. За його участі отримав подальший розвиток комплекс робіт, пов’язаних зі створенням інформаційних технологій формування графічних засобів захисту документів, систем захисту даних в електронних ЗМІ та ін. Під його керівництвом захищено 4 докторських і 9 кандидатських дисертацій. Значний внесок у розвиток поліграфії Б.В. Дурняка відзначений державою, суспільством і колегами. Нагороджений Подякою Президента України, відзнакою Державного комітету телебачення і радіомовлення України «За заслуги в розвитку інформаційної сфери» III ступеня; орденами святого рівноапостольного князя Володимира III ступеня та орденом Христа Спасителя. За патріотизм і бездоганне служіння Україні відзначений зіркою «Патріот України». Обраний почесним доктором Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «Київський політехнічний інститут», президентом Клубу львівських поліграфістів і почесним членом Міжнародного братства кавалерів Гутенберга (Польща). Удостоєний звання заслуженого працівника Української академії друкарства. Разом з дружиною виховують двох синів Данила та Ярему. Богдан Васильович шанує книгу, що підтверджує улюблений вислів: «Книги — кораблі думки, які мандрують хвилями часу і бережно несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління».