СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЄфименко Тетяна Іванівна

Єфименко
Тетяна Іванівна

президент Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, дипломований аудитор, один з головних ідеологів та співавторів Податкового кодексу України.
Тетяна Іванівна Єфименко народилася 5 грудня 1950 року в м. Ризі (Латвія). У 1972 році закінчила Ризький інститут цивільної авіації за спеціальністю «Економіка та організація повіт­ряного транспорту». Потім навчалася в аспірантурі Харківського інженерно-економічного інституту. Кандидатську дисертацію на тему «Використання госпрозрахункових показників для прискорення впровадження нової техніки» молодий вчений захистила у 1984 році. Період становлення й формування Тетяни Єфименко як досвідченого фахівця, професіонала, мудрого й талановитого керівника в більшості своїй пов’язаний з Запорізькою областю. Саме там вона пройшла трудовий шлях від старшого економіста до заступника генерального директора з економічних питань відомого в країні виробничого об’єднання «Запоріжтрансформатор».

Обіймала керівні посади в органах обласної виконавчої влади. Упродовж п’яти років очолювала Запорізьку обласну державну податкову адміністрацію. За цей час енергійна, наполеглива, цілеспрямована жінка доклала максимум зусиль для того, щоб податкова служба, покликана забезпечувати життєдіяльність як Запорізького регіону, так і країни в цілому, посіла чільне місце в структурах державної влади, стала своєрідним індикатором і регулятором фінансового рівня економічного розвитку регіону, гарантом зваженої, обґрунтованої роботи її працівників. З 2003 року Тетяна Іванівна працює в Міністерстві фінансів України, очолює департамент зведеного бюджету й одночасно захищає докторську дисертацію на тему «Податкове регулювання економічного розвитку». Основні напрямки її наукових досліджень – податки, економіка, фінанси, уніфікація інформаційного середовища у сфері фінансів. Згодом вона – директор Науково-дослідного фінансового інституту при міністерстві, потім – радник, керівник групи радників першого віце-прем’єр-міністра України, секретаря Ради національної безпеки і оборони України. У 2005 році Т.І Єфименко присвоюють вчене звання професора. В періоди 2006—2008 рр. та 2010 р. Тетяна Іванівна працює заступником Міністра фінансів України, сповідуючи свою основну принципову позицію – розвиток управлінської економіки за допомогою фінансових важелів управління. Працюючи над Податковим кодексом України вчений-економіст виступає прихильником адаптації українських норм до європейських, адже саме це забезпечує конкурентні переваги вітчизняних товаровиробників на світовому ринку і робить українську економіку більш привабливою для іноземних інвесторів. З початку 2011 року професор Т.І. Єфименко – президент «Академії фінансового управління» Міністерства фінансів України – державного вищого навчального закладу IV рівня акредитації, наукової установи, якій надано право на провадження освітньої діяльності з метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для фінансової системи країни, підготовки та підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних кадрів, інтеграції фінансової науки та освіти, провадження наукової діяльності у формах фундаментальних та прикладних досліджень з метою використання нових знань у галузі економіки і фінансів, управління державними, місцевими та корпоративними фінансами. Академія протягом 2011 р. встановила зв’язки з багатьма провідними університетами та дослідницькими центрами світу. За видатні заслуги Т.І. Єфименко нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня; орденом Святого Станіслава IV ступеня (2001), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004).