СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЗаблодська Iнна Володимирівна

Заблодська
Iнна Володимирівна

директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, заступник голови Луганської обласної науково-координаційної ради Донецького наукового центру НАН і МОН України

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії науки й практики організації виробництва, член Української Асоціації Маркетингу.
Видатний науковець, якою пишається Луганщина, Інна Володимирівна Заблодська народилася 2 березня 1967 р. у Луганській області, закінчивши у 1985 р. Ворошиловградський технікум з відзнакою. Здобула вищу освіту у Ворошиловградському машинобудівному інституті (нині — Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля) за спеціальністю «Економіка та планування матеріально-технічного постачання». Під час навчання в інституті Інна Володимирівна брала активну участь у студентському житті. І.В. Заблодська виконувала обов’язки старости групи та була Ленінським стипендіатом, очолювала студентський науковий гурток. У 1989 р. закінчила машинобудівний інститут з відзнакою та була запрошена на посаду молодшого наукового співробітника у науковий сектор кафедри «Управління матеріальними ресурсами» машинобудівного інституту.

Згодом Інна Володимирівна Заблодська вступила до аспірантури (1993 р.), після закінчення якої повернулася на викладацьку роботу на кафедру маркетингу Східноукраїнського державного університету. Захистивши у 1998 р. кандидатську дисертацію І.В. Заблодська стала працювати доцентом кафедри маркетингу. Інні Володимирівні притаманні допитливість, прагнення рухатися вперед, до незвіданих і неосвоєних вершин знань. Тому вона брала участь у Президентській програмі з перепідготовки управлінських кадрів («Initiative Ukrainian») та у програмі Європейського союзу з підготовки менеджерів TACIS MTP-4 (Мanagers training programmer) по компоненту «Підтримка розвитку і вдосконалення діяльності українських підприємств» (2001—2008 рр.). В результаті отримала сертифікати міжнародного рівня і статус європейського експерта. У 2006 р. Інна Володимирівна здобула другу вищу освіту у Луганському державному університеті внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», отримала кваліфікацію юриста. У 2008 р. І.В. Заблодська захистила докторську дисертацію в Інституті економіко-правових досліджень НАН України. У теперішній час Інна Володимирівна працює на посаді директора Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України та здійснює керівництво фундаментальними та прикладними дослідженнями з найважливіших економічних проблем регіональної політики. Нау-ковець підготувала 5 кандидатів наук. Керує підготовкою 2 аспірантів, 2 докторантів та 8 здобувачів. Нині заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у Інституті економіко-правових досліджень НАН України. Член редакційної колегії наукових журналів, в тому числі іноземного. У науковому доробку вченої понад 150 наукових робіт, серед яких 17 монографій, 4 навчальні посібники, розробник технічних умов. І.В. Заблодська неодноразово нагороджувалась грамотами, дипломами і похвальними листами за плідну працю та за особистий внесок у розвиток науки державними органами влади і безпосередньо Міністерством освіти та науки України, Луганською обласною державною адміністрацією та іншими установами. Постійно бере активну участь у громадській роботі – заступник голови Луганської обласної науково-координаційної ради Донецького наукового центру НАН і МОН України. Інна Володимирівна Заблодська має родину, яка поважає та шанує її, вважає головою. З нею завжди надійно, вона надзвичайно відповідальна та щира людина, адже її життєве кредо: «Завжди».