СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЗагорський Володимир Степанович

Загорський
Володимир Степанович

Директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Відомий широкому загалу учений-еконо-міст народився 14 лютого 1957 року в м. Великі Мости Сокальського району Львівської області у робітничій сім’ї. Батько – Загорський Степан Матвійович – заслужений шахтар, гірник Львівсько-Волинського вугільного басейну, бригадир гірничих прохідників, нагороджений багатьма орденами і медалями. Мати – Загорська Іванна Іванівна – дипломований меліоратор, усе своє життя присвятила вихованню дітей. Володимир Загорський розпочав свою трудову діяльність у 1974 році на комбінаті «Укрзахідвугілля», де працював підземним електрослюсарем шахти № 4 «Великомостівська». Це були перші «університети життя», перший досвід і глибоке переконання як гасло у житті: «Треба? – Роблю!».

У 1981 році закінчив Львівський торгово-економічний інститут (нині — Львівська комерційна академія), у 1989 році – аспірантуру Київського торгово-економічного інституту та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. Докторську дисертацію «Проблеми становлення та функціонування ринку цінних паперів у перехідній економіці України» успішно захистив у 1995 році. Викладацьку діяльність розпочав асистентом, з 1992 року – доцент, згодом – професор кафедри фінансів і кредиту. У 1993–2003 роках – декан економічного факультету, упродовж 2003–2005 років – директор Інституту економіки та фінансів Львівської комерційної академії. На період 2005–2006 років припадає час ректорства у Національному університеті державної податкової служби України. Результати багаторічних досліджень В.С. Загорського опубліковані у понад 400 наукових та навчально-методичних працях, серед яких: 40 монографій (із них: 10 – індивідуальні дослідження), 60 підручників, посібників та брошур. Наукова школа налічує 10 успішно захищених докторських та 40 кандидатських дисертацій. З 2007 року Володимир Загорський очолює Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Володимир Загорський є головою експертної ради з економічних наук Вищої атестаційної комісії України при Кабінеті Міністрів України, головою експертної ради з державного управління Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти, науки і спорту України. За плідну педагогічну та наукову діяльність, Володимир Загорський нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2006 р.), медаллю Міністерства оборони України «За Україну, за її волю» (2006 р.), нагрудними знаками: «За честь і службу» та «Почесною відзнакою Державної податкової адміністрації України» (2006 р.), золотою медаллю «Козацька слава» (2006 р.), відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «За професіоналізм в управлінні» II ступеня (2009 р.), відзнакою Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією «Честь, мужність, закон» (2010 р.). Номінант рейтингу «Найбільш впливових особистостей західного регіону України» за 2009, 2010 роки у категорії «Влада». Володимир Загорський – неординарна особистість, яка своїм іміджем та працею розвиває інститут і розробляє проекти системних реформ державного управління в Україні, активно впливаючи на процеси державотворення. «Найвищий патріотизм – це професіоналізм, – вважає Володимир Степанович, – а ще – відповідальність та порядність». Адже і сам сповідує ці життєві принципи. Людина слова і діла, життєвий приклад якого гідний наслідування.