СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМартякова Олена Володимирівна

Мартякова
Олена Володимирівна

Професор кафедри управління виробництвом гірничого факультету Інституту гірництва та геології Донецького національного технічного університету, завідувач відділу проблем економічного регулювання соціальних процесів у виробництві інституту економіки промисловості нану

Доктор економічних наук, професор.
О.В. Мартякова – відомий фахівець у сфері економіки соціальних процесів та методів їх використання та регулювання. Народилася 27 жовт­ня у Донецьку. У 1973 році закінчила Донецький політехнічних інститут та отримала кваліфікацію гірничого інженера-економіста. Все життя, досвід і талант присвятила вдосконаленню економічних відносин у галузі регулювання розвитку соціальних процесів. Після навчання в інституті почала працювати в Інституті економіки промисловості НАН України, де пройшла шлях від економіста (1973—1981) до завідуючого відділом з проблем економічного регулювання соціальних процесів у виробництві (2003 по теперішній час). В ньому вона закінчила аспірантуру, захистила кандидатську і докторську дисертації. З 1984 р. Олена Володимирівна на викладацький роботі.

З 2000 р. викладає в Донецькому національному технічному університеті, а з 2005 р. — завідувач кафедри «Управління виробництвом» ДонНТУ. Завдяки системності, органі­зованості, відповідальності, працездатності, дипломатичності, а також високим комунікативним та організаторським здібностям, аналітичному складу розуму, креативності, вмінню генерувати ідеї і досягати поставлених завдань, сформувати штат професіоналів для реалізації соціально-економічних проектів, працювати в команді і приймати рішення О.В. Мартяковій вдалося створити науковий напрямок «Економічне регулювання соціальних процесів», а також розвинути науковий напрямок «Економічна оцінка вугільних шахт», за якими ведеться науково-дослідна робота. В коло її наукових інтересів увійшли також питання з економіки та маркетингу освіти та державно-приватного партнерства в цій галузі, за якими готуються аспіранти. Під її особистим керівництвом підготовлено та захищено 8 кандидатів економічних наук. О.В. Мартякова проводить наукову, науково-організаційну, педагогічну роботу. Протягом багатьох років є керівником та безпосереднім виконавцем науково-дослідницьких робіт ІЕП НАНУ з проблем вдосконалення економічного механізму управління соціальними ризиками та регулювання соціального розвитку в державі; інноваційного розвитку ринку соціальних послуг; моделей взаємодії інститутів держави, бізнесу і суспільства при реалізації соціальних проектів та механізмів регулювання взаємодії соціальних партнерів. У 1996—1999 рр. брала участь у консультаційній групі з розробки проекту Закону України «Про охорону праці», керувала науковим колективом з економічного аналізу проекту Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що призвели до втрати працездатності». Очолювала науковий колектив з розробки методології диференціації тарифів на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та розрахунків їх базових варіантів. Обґрунтовані нею наукові положення і рекомендації використовуються органами законодавчої і виконавчої влади та підприємствами. У науковому доробку вченої більше 223 публікацій, дві особисті монографії: «Економіка підприємства та охорона праці», «Економічний механізм реформування соціальних процесів: страхування, маркетинг, ризик-менеджмент» та інші. Мартякова О.В. є членом Соціологічної асоціації України, членом вченої ради Інституту економіки промисловості НАНУ, членом вчених рад Інституту гірництва та геології Гірничого факультету ДонНТУ, членом спеціалізованих вчених рад в Донецькому національному університеті, Донецькому національному технічному університеті.