СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМартинова Раїса Юріївна

Мартинова
Раїса Юріївна

завідувач кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Південно-українського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

Доктор педагогічних наук, професор, член-ко­респондент Національної академії педагогічних наук України.
Раїса Юріївна Мартинова народилася 18 лютого 1950 р. у Донецьку. Вищу освіту здобула у Ізмаїльському державному педагогічному інституті за спеціальністю «Англійська мова» (1972 р.). Педагогічного досвіду набувала працюючи вчителем англійської мови в Ширяєвській середній загальноосвітній школі Одеської області (1972—1974 рр.) та у Одеській середній загальноосвітній школі №78 (1974—1982 рр.). Але жага досліджень не давала спокою, і у 1982 р. Р.Ю. Мартинова розпочала науково-дослідну роботу у лабораторії сугестології та сугестивної педагогіки Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського (нині – Південно-український національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського). Продовжила науковий пошук у галузі методики навчання іноземних мов в аспірантурі Науково-дослідного інституту педагогіки України.

У 1989 р. заснувала Науково-дослідний інститут методів навчання іноземних мов, який у 1993 р. став структурним підрозділом НАПН України. Як директор інституту та його провідний науковий співробітник, Р.Ю. Мартинова створила авторські колективи з розробки новітніх педагогічних технологій вивчення іноземних мов, які були втілені в підручниках та навчальних посібниках з англійської мови для учнів 5—11 класів загальноосвітніх шкіл і студентів гуманітарних факультетів педагогічних університетів. У 1997 році Раїсу Юріївну було обрано членом-кореспондентом НАПН України. Розроблений Р.Ю. Мартиновою системно-комунікативний метод навчання іноземних мов у 2002 р. отримав статус винаходу. У 2007 р. науковець захистила докторську дисертацію, в якій було обґрунтовано і розроб-лено цілісну загальнодидактичну модель змісту навчання іноземних мов. Р.Ю. Мартиновою запропоновано й обґрунтовано доцільність процесуальної інтеграції, тобто навчання в суспільному педагогічному процесі будь-якого освітнього курсу й іноземній мові. З 2002 року по сьогоднішній день Р.Ю. Мартинова очолює кафедру іноземних мов гуманітарних факультетів Південно-українського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Вона є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 41.153.03, а також членом редакційної колегії науково-практичного журналу «Наука і освіта». Свою наукову діяльність Р.Ю. Мартинова також здійснює в Південному науковому центрі НАПН України як провідний науковий співробітник, який спільно з колегами досліджує проб­лему теорії та практики інтегрованого процесу навчання іноземних мов учнів загальноосвітніх шкіл і студентів вищих навчальних закладів. Професор Р.Ю. Мартинова протягом усієї своєї наукової діяльності залишається вчителем і працює з вчителями. Вона перепідготувала для роботи за авторською методикою більш ніж 1000 вчителів майже всіх регіонів України та майже 300 вчителів Росії, Молдови і Казахстану. За широкомасштабне впровадження своїх підручників в школи ближнього зарубіжжя вона в 1999 р. була обрана членом-кореспондентом Міжнародної академії педагогічних та соціальних наук (Москва). Автор більш ніж 200 теоретичних та практичних праць. За плідну наукову діяльність та ефективне впровадження результатів дослідження в широку освітню практику Р.Ю. Мартинова неодноразово нагороджувалася грамотами Міністерства освіти та науки України і Президії Національної академії педагогічних наук України; у 2010 р. була нагороджена медаллю К.Д. Ушинського. Раїса Юріївна завжди відкрита для спілкування та співпраці, тому її життєве кредо: «Ніколи не відмовляти в допомозі тим, хто до тебе звертається».