СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПольовий Леонід Васильович

Польовий
Леонід Васильович

Завідувач кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни Вінницького національного аграрного університету

Доктор сільськогосподарських наук, профессор, дійсний член Української академії наук національного прогресу, заслужений працівник освіти України.
Народився 4 серпня 1940 р. с. Іванків Бердичівського (Андрушівського) району Житомирської області. У 1958 р. вступив до Білоцерківського сільськогосподарського інституту на зоотехнічний факультет за спеціальністю «Зоотехнія».

Нині Л.В. Польовий готує фахівців для виробництва та переробки продукції тваринництва, проектування сільськогосподарських підприємств та наукові кадри. Під керівництвом досвідченого педагога підготовлено 12 дисертаційних робіт. Леонідом Васильовичем Польовим розроб­лені інноваційні підходи щодо використання супутньої продукції виробництва біопалива у вирішенні проблеми білка та методичні основи формування систем життєзабезпечення худоби. За безпосередньої участі Л.В. Польового засновано наукову школу, переважаючі розробки якої присвячені теоретичному та практичному обґрунтуванню формування здорового організму тварин та одержання від них конкурентоспроможної продукції. Л.В. Польовий проводить на високому науко-во-методичному рівні викладацьку діяльність, постійно використовує в навчальному процесі новітні досягнення вітчизняної і зарубіжної науки та виробничий досвід передових господарств України в тваринницьких галузях. Розроблені елементи навчально-методичного комплексу сприяють якісній підготовці висококваліфікованих фахівців. Автор понад 412 наукових праць, з них методичного характеру 96, у тому числі 17 навчальних посібників та монографій з різних галузей тварин-ництва, які широко використовуються у навчальному процесі сільськогосподарськими вузами України та ближнього зарубіжжя. Найбільш вагомі розробки Л.В. Польового демонструвалися на багатьох виставках, 30 розробок отримали широке визнання.

Протягом 17 років Л.В. Польовий очолює єдине в Україні Вінницьке зоологічне товариство. Член правлінь громадських рад при Вінницькій обласній раді та при обладміністрації. За довголітню працю нагороджений медаллю «Ветеран праці», грамотами Міністерства аграрної політики України, Вінницької обласної ради та облдержадміністрації, почесними трудовими відзнаками «Відмінник аграрної освіти і науки». Почесний професор Сумського державного аграрного університету та Харківської державної зооветеринарної академії». Педагогічна та наукова діяльність, громадська робота Л.В. Польового підпорядковані життєвому кредо: «Життя повинно бути мужнім, цілеспрямованим, чесним і нести добро».