СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПорошин Сергій Михайлович

Порошин
Сергій Михайлович

завідувач кафедри мультимедійних інформаційних технологій та систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Сергій Михайлович народився 29 липня 1953 р. в Новосибірську. Після закінчення у 1970 р. середньої школи вступив до Красноярського військового училища радіоелектроніки. Проходив військову службу на різних посадах у рядах Збройних Сил СРСР. Протягом двох років був військовим радником у Східній Африці (Республіка Уганда). С.М. Порошин приділяв увагу підвищенню свого рівня освіти. Закінчив Військову інженерну академію ім. Л.А. Говорова (Харків), пов­ний курс державних трирічних курсів іноземних мов (англійська).

З 1981 р. на викладацькій діяльності в «ХПІ», послідовно обіймав посади викладача, старшого викладача, начальника військової кафедри НТУ «ХПІ» (1993—2004). У 2004 р. закінчив військову службу у військовому званні полковника. За ці роки Сергій Михайлович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (1997), йому присвоєно наукове звання доцента (1998). За значні досягнення в розвитку освіти, успіхи у професійній діяльності, підготовці висококваліфікованих кадрів С.М. Порошину присвоєне почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2000). З 2005 р. він завідувач кафедри мультимедійних інформаційних технологій та систем НТУ «ХПІ». На кафедрі під керівництвом С.М. Порошина ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом «Акустотехніка». На кафедрі зібраний висококваліфікований колектив, який веде нау­ково-дослідницьку роботу за напрямками: фор­­мування та обробка відеозображення та звукового супроводження в реальному часі; просторово-часове формування акустичних та світових сигналів; покращення якості акустичних показників шляхом розробки нових алгоритмів обробки звукових сигналів. До науково-дослідницької роботи широко залучаються студенти вузу. Фундаментальні дослідження, які виконуються на кафедрі, є основою для вироблення нових напрямків науково-технічного прогресу. Без фундаментальних досліджень неможлива якісна підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів, а також кадрів вищої кваліфікації. Тому на кафедрі забезпечується інтеграція науки і навчання. Навчальні плани передбачають обов’язкове використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, наскрізну математичну, гуманітарну підготовку. Єдність навчального та наукового процесів завжди була і залишається головним принципом діяльності кафедри, якою керує С.М. Порошин. У 2006 р. Сергій Михайлович захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук і невдовзі йому присвоюється вчене звання професора. У 2009 р. обирається дійсним членом Академії наук прикладної радіоелектроніки. Як знаний фахівець і науковець С.М. Порошин член експертної ради ВАК України зі спеціальних проблем оборони та оборонно-промислового комплексу. У науковому доробку вченого більше 140 наукових праць та 30 патентів на винаходи. Як громадський діяч він у 2006 р. був обраний депутатом міської ради Харкова. У 2011 р. — президентом Спілки підприємців Харківської області. Разом з дружиною виховали двох дітей.