СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПроценко Іван Юхимович

Проценко
Іван Юхимович

завідувач кафедри прикладної фізики Сумського державного університету

Доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Народився 1 лютого 1944 р. в с. Святилівка Глобинського району Полтавської області. У 1961 р. вступив до Харківського державного університету на фізичний факультет за спеціальністю «Фізика» кафедри експериментальної фізики. Після закінчення університету одразу вступив до аспірантури при кафедрі експериментальної фізики Харкiвського державного унiверситету. Кандидатську ди­сертацію захистив у 1973 р., а докторську — у 1991 р. З 1973 р. на викладацькій роботі: старший викладач, доцент кафедри фізики (1973—1980 рр.); завідувач кафедри фізики (1980—1990 рр.); професор кафедри фізики Сумського державного педагогічного інституту (1991—1993 рр.); професор кафедри прикладної фізики (1993—1995 рр.); з 1995 р. — завідувач кафедри прикладної фізики Сумського державного університету.

Напрямок наукової роботи проф. І.Ю. Проценка — електронні і атомні процеси в електрофізичних і магніторезистивних властивостях наноструктурованих плівкових матеріалів. Основні наукові досягнення пов’язані з вивченням фазового розмірного ефекту в нанорозмірних плівках перехідних d-металів; розмірних ефектів в електропровідності і тензочутливості одно- і багатошарових плівкових систем та в параметрах електроперенесення; процесів взаємної дифузії атомів в нанорозмірних плівкових системах; магніторезистивних властивостей (магнітоопір і гігантський магнітний опір) у мультишарах і гранульованих плівкових сплавах із спін-залежним розсіюванням електронів; розробці феноменологічних моделей для термічного коефіцієнту опору, коефіцієнту тензочутливості та магнітоопору для плівкових систем з необмеженою і обмеженою взаємною розчинністю атомів та при стабілізації гранульованого стану. Іваном Юхимовичем підготовлено 16 кандидатів і 3 доктори фізико-математичних наук. Керівник 7 міжнародних грантів із науковцями Польщі, Словаччини, Індії та Німеччини. У науковому доробку І.Ю. Проценка понад 150 наукових праць, які опубліковані у фахових виданнях та монографіях. І.Ю. Проценко, окрім викладацької і наукової діяльності, веде громадську роботу як головний редактор «Журналу нано- і електронної фізики» (Сумського державного університету); член редколегій журналів «Вопросы атомной науки и техники» ННЦ ХФТІ та «Фізика і хімія твердого тіла» Прикарпатського національного університету; член спеціалізованої вченої ради при СумДУ. За сумлінну працю і значний вклад у розвиток науки І.Ю. Проценку присвоєно почесні звання «Відмінник народної освіти України», «Заслужений діяч науки і техніки України», нагороджений знаком «За наукові досягнення». Разом з дружиною Зоєю Миколаївною виховали дочку Наталію і сина Сергія. Завдяки життєвому кредо: «Самоосвіта – шлях до успіху» Іван Юхимович став знаним вченим, а шлях до вершин науки освітлює улюблений вислів: «Істина завжди конкретна».