СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРешетов Іван Костянтинович

Решетов
Іван Костянтинович

Професор кафедри гідрогеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Доктор геолого-мінералогічних наук.
Народився Іван Костянтинович 26 серпня 1939 року в Бєлгородській області (Російська Федерація). У 1957 році закінчив школу № 35 м. Бєлгорода. Того ж року був зарахований студентом до Харківського державного університету імені О.М. Горького (нині – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) на геолого-географічний факультет, який закінчив у 1962 році. Перший запис у трудовій книзі здійснено в тресті «Артемгеологія», куди за призначенням був відправлений Іван Костянтинович. Цікавою справою, безцінним досвідом та вірними друзями позначені роки праці в тресті. З 1962 по 1988 роки обіймав посади гідрогеолога, старшого гідрогеолога, керівника режимної станції підземних вод. Виконував роботи по пошуку й розвідці підземних вод для водопостачання міст Донбасу, гідрогеологічну та інженерно-геологічну розвідку, моніторингу підземних вод.

Харківський державний університет, куди І.К. Решетов пройшов по конкурсу у 1989 році, став рідним для нього. Захист кандидатської дисер­тації за темою «Закономірності формування підземних вод в малих артезіанських басейнах Північно-Західного Донбасу» відбувся 1979 року. У 1996 році здобув науковий ступінь доктора геолого-мінералогічних наук, захистивши докторську дисертацію за темою «Геолого-гідрогеологічне прогнозування підземних вод Північно-Західного Донбасу в умовах техногенезу». Педагогічна та наукова діяльність професора кафедри гідрогеології Решетова на геолого-географічному факультеті здійснюється за науковим напрямком – трансформація підземної гідросфери в умовах техногенезу. Вчений спрогнозував та відкрив малі артезіанські басейни Північно-Західного Донбасу, розробив концепцію зв’язку якості підземних вод зі станом здоров’я населення. Член спеціалізованої вченої ради ВАК Украї­ни з геологічних наук, член редколегії журналу «Охорона довкілля та проблеми життєдіяльності», відповідальний секретар Вісника ХНУ імені В.Н. Каразіна (серія «Геологія. Географія. Екологія»). Член спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Автор понад 170 наукових робіт та більш ніж 50 науково-дослідних звітів, у тому числі 5 монографій, 2 препринти, 3 навчальних посібники. Основні наукові праці, виконані самостійно та і співавторстві: «Малые артезианские бассейны Северо-западного Донбасса» (1987 р.); «Проблемы рационального использования геологической среды Донбасса» (1989 р.); «Влия­ние промышленных объектов на изменение режима и качества подземных вод в условиях криолитозоны» (1992 р.); «Оползни Харьковской области» (2001 р.); «Подземные воды. Экологическая геология. Использование и охрана недр» (2005 р.); «Еколого-гідрогеологічна зйомка та моніторинг геологічного середовища» (2011 р.). І.К. Решетов свої знання та досвід передає студентам та послідовникам, підготував зміну з 8 кандидатів наук. Нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1994 р.), медаллю імені академіка В.І. Лучицького (2003 р.) та грамотами університету, міської та обласної рад. Як би глибоко не занурювався науковець у роботу, він завжди знає, що вдома чекає турботлива дружина Клара Герасимівна, дочка Ольга та онуки – Олександр і Маргарита. Родинне тепло та затишок – найвище щастя для Івана Костянтиновича. Життєвим кредо стали слова І.С. Тургенєва: «Ніщо не звільняє так людину, як знання».