СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛупіков Валерій Сергійович

Лупіков
Валерій Сергійович

Завідувач кафедри «Електричні апарати» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор.
Народився 19 жовтня 1998 року у Могильові (Білорусь) в сім’ї робітників. Після закінчення школи працював один рік на заводі «Електродвигун», це визначило його майбутній шлях. У 1967 р. вступив до Харківського політехнічного інституту на електромашинобудівний факультет за спеціальністю «Електричні машини і апарати». По закінченні інституту у 1973 р. направлений у Харківське відділення Всесоюзного науково-дослідного інституту електромеханіки (ХВ ВНДІЕМ). Служив у лавах Радянської армії в стратегічних військах у 1975—1977 рр. Після демобілізації продовжував роботу в ХВ ВНДІЕМ як молодший науковий співробітник. У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 1987—1991 рр. працював у Спеціальному проектно-конструкторському бюро електродвигунів «Укрелектромаш» на посадах провідного інженера, керівника лабораторії та головного спеціаліста. У період 1991—1998 рр. — старший науковий співробітник, вчений секретар в Інституті електромеханіки (нині — відділення магнетизму Інституту електродинаміки НАН України). З 1998 р. й дотепер працює в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», спочатку доцентом, а згодом завідувачем кафедри (2004). Дисертацію доктора технічних наук захистив у 2004 р. Вчене звання професора кафедри електричних апаратів присвоєно в 2005 р. За сумісництвом працює в Науково-технічному центрі магнетизму технічних об’єктів як провідний науковий співробітник. Є членом трьох спеціалізованих вчених рад. З 2005 р. є координатором Міжнародного симпозіуму «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія й практика». Основними науковими напрямками дослід­жень Валерія Сергійовича є створення наукових основ технології компенсації зовнішнього магнітного поля низьковольтних розподільчих пристроїв, впровадження яких забезпечує виконання діючих та перспективних вимог електро­магнітної сумісності. Розроблено метод синтезу засобів компенсації магнітного поля електроустаткування. Створено та введено в дію три державних та один російський стандарти з електромагнітної сумісності технічних засобів. Проводяться дослідження з фізики процесів в електричних апаратах, у тому числі з проблеми електромагнітної сумісності в частині зовнішнього магнітного поля й розробки засобів його зниження. Основні напрямки наукової роботи: магнітні поля електричних апаратів; використання принципу самовдосконалення в електричних апаратах, в першу чергу, для зменшення вібрації і відскоку контактів; удосконалення індукційно-динамічного приводу для швидкодіючих автоматичних вимикачів; використання кріогенних технологій для охолодження струмоведучих елементів електричних апаратів. У науковому доробку вченого більше 150 нау­кових статей. Ним отримано 47 авторських свідоцтв та 5 патентів України. Ще в студентські роки одружився з Тамарою Іванівною, яка стала доброю помічницею та матір’ю дочки Наталії. Життя та наукова діяльність Валерія Сергійовича підпорядковані кредо: «Бути добрим».