СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛюбіч Олександр Олексійович

Любіч
Олександр Олексійович

завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Віце-президент МАНЕБ з міжнародного розвитку та науково-технічної співпраці

Доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заслужений економіст України, заслужений діяч науки, академік Всесвітньої академії наук комплексної безпеки (РФ) та Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (РФ).
Народився 2 червня 1948 р. у м. Магадан (РФ). Вищу освіту здобув у Київському інституті інженерів цивільної авіації на факультеті автоматики та обчислювальної техніки, отримавши диплом з відзнакою (1970). Олександр Олексійович має значний досвід науково-дослідної та науково-організаційної роботи у сфері економіки та фінансів. Працював старшим науковим співробітником у ГоловНДІОЦ Держплану УРСР (1974—1977), старшим науковим співробітником у КІНГ ім. Д.С. Коротченка (1977—1989), заступником директора Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України (2003—2005); директором Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки Міністерства економіки України та НАН України (2005—2011). Президент Українського національного відділення МАНЕБ Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності. З 2011 р. працює в ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України.

О.О. Любіч був ініціатором та розробником інформаційно-аналітичної системи моніторингу науково-дослідних робіт, що виконуються в Україні за фінансово-економічним напрямком (2003—2005), розробляв методологію аналізу та прогнозування макроекономічної політики, моделювання соціально-економічного розвит­ку регіонів, створював мережі інформаційно-маркетингових центрів України та СНД (2005—2010). На сьогодні активно працює над розробкою інструментів забезпечення фінансової стабільності в Україні, координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, екологізації економіки тощо. Плідно співпрацює з провідними фахівцями НАН України, є членом двох спеціалізованих вчених рад. Має понад 90 наукових праць. Олександр Олексійо­вич Лю­біч активний громадський діяч. ­З 2007 р. – член ради директорів Міжнародного нау­ково-техніч­ного центру з організаційного, інформаційного і експертного забезпе­чення співпраці з державами учас­ницями СНД в інноваційній сфері (Москва, РФ), член колегії Мінекономіки України (2007), керівник Експертної групи СНД з розробки проекту «Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 року» (2007–2010). За активну участь в процесі розробки проекту Стратегії у червні 2008 р. в Санкт-Петербурзі особисто отримав офіційну письмову Подяку від голови Виконкому — Виконавчого секретаря СНД С.М. Лебедєва. За сумлінну працю нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, має нагороди орден «Зірка Пошани», орден «Зірка вченого», почесний член Науково-технічного союзу з гірничої справи, геології та металургії (Болгарія).