СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМазур Іван Антонович

Мазур
Іван Антонович

Завідувач кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету, президент Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «Фарматрон»

Кандидат хімічних наук, доктор фармацевтичних наук, професор, академік Академії технологічної кібернетики України та заслужений діяч науки і техніки України.
Один з найвідоміших спеціалістів у галузі фармацевтичної науки і практики як в Україні, так і за її межами – І.А. Мазур – народився 20 січня 1938 року в с. Гвардійському на Хмельниччині. У 1955 році став студентом фармацевтичного факультету Одеського фармацевтичного інституту за спеціальністю «Провізор». Під його керівництвом було синтезовано більш 2000 сполук гетероциклічного ряду, розроблені способи синтезу препаратів більш ніж для 20 класів сполук, ним вперше відкрито ряд аномальних реакцій. Серед великої кількості синтезованих біологічно активних сполук у 80-х роках його нау­кова інтуїція та прозорливість дозволили зупинитись на речовині Е-8252 (у подальшому – тіотриазолін).

У 1991 році він ініціює створення науково-виробничого об’єднання «Фарматрон», завершує доклінічні дослідження тіотриазоліну та розробляє АНД (ТФС, регламенти отримання субстанції і лікарських форм першого оригінального вітчизняного препарату тіотриазоліну). У 1993 році Фармакологічний комітет дозволяє проведення першої та другої фази клінічних випробувань препарату тіотриазоліну. І.А. Мазуру вдається об’єднати і спрямувати на досягнення успіху нау­кові сили медичних вузів та НДІ міст Запоріжжя, Харкова, Києва, Львова, Тернополя, Дніпропетровська, Москви. Результатом цієї роботи у 1994 році став дозвіл тіотриазоліну до клінічного використання, що є апогеєм творчості фармацевтичного хіміка. У теперішній час тіотриазолін та його комплексні препарати тіоцетам, індотрил, тіодарон широко застосовуються як в Україні, так і за її межами, і з кожним роком зростає зацікавлення ними лікарів. Науковець постійно співпрацює і надає консультативну допомогу органам охорони здоров’я і фармації, Державній інспекції з контролю якості лікарських препаратів. Він активно пропагує досягнення вітчизняної фармацевтичної хімії, є членом редакційних колегій багатьох наукових журналів, а в 1995 році узяв участь в організації та створенні наукового збірника «Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і практики». Професор Мазур – голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю «Фармацевтична хімія та фармакогнозія», член спеціалізованих вчених рад Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Державного наукового центру лікарських засобів та медичної продукції. І.А. Мазур приділяє багато уваги і часу підготовці наукових кадрів. У межах сформульованого наукового напрямку «Пошук, синтез та створення нових лікарських препаратів на основі сполук п’яти-, шестичленних азагетероциклічних сполук та їх конденсованих аналогів» ним підготовлено більше 40 докторів та кандидатів наук. Його учні очолюють кафедри, викладають у вищих навчальних закладах, очолюють напрямки і відділи в органах практичної фармації України та Росії. Автор близько 800 наукових робіт, у тому числі більш, ніж 240 патентів, 5 монографій. Відмінник охорони здоров’я (1982 р.), Винахідник СРСР (1978 р.), нагороджений медаллю за розвиток Запорізького краю (2009 р.). Іван Антонович має велику і дружню родину – дружину, сина, доньку та 3 онуків. Життєве кредо – «Слово не може розходитись з ділом» підтверджується досягненнями та нагородами вченого.