СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКашпіровський Анатолій Михайлович

Кашпіровський
Анатолій Михайлович

видатний лікар-психотерапевт, засновник телепсихотерапії та нового психолого-аналітичного напрямку в науці — «створення програмуючих ситуацій»


Анатолій Михайлович Кашпіровський народився 11 серпня 1939 р. у м. Хмельницькому. Після закінчення в 1962 р. Вінницького медичного інституту 25 років працював лікарем у Вінниць­кій психо­неврологічній лікарні ім. академі­ка О.І. Ющенка. У 1987 р. А.М. Кашпіровський був запрошений у збірну СРСР з важкої атлетики в якості спеціаліста для психологічної підготовки команди до чемпіонатів Радянського Союзу, Європи і світу. 31 березня 1988 р. вперше у світовій практиці через телевізійний канал здійснив знеболювання хірургічної операції. Пацієнтка перебувала в операційній Київського НДІ рентгенорадіології та онкології, а А.М. Кашпіровський — у Москві в телецентрі Останкіно. Анатолій Михайлович миттєво знеболив її, чим надав можливість професору В. Корольову успішно провести без застосування наркозу хірургічну операцію з приводу видалення пухлини молочної залози.

У тому ж 1988 р. на Українському телебаченні А.М. Кашпіровський здійснив п,ять телевізійних програм для дітей. 2 березня 1989 р. він провів телеміст «Київ—Тбілісі» та знеболив по телеканалу двох жінок, яким у Тбілісі за безпосередньої участі академіка Г. Іоселіані зробили внутрішньо­порожнинні операції без застосування наркозу. З вересня по грудень 1989 р. він провів шість телепрограм «Сеанси здоров’я лікаря-психотерапевта Анатолія Кашпі­ровського» на Центральному телебаченні. Отримані унікальні результати в лікуванні, яких раніше неможливо було досягти за допомогою звичайних методів, дозволили А.М. Кашпі­ровському висунути гіпотезу про існування «записаних» в організмі людини на найтоншому рівні вроджених програм, яким підвладне її фізичне єство. Сукупність цих програм він назвав «матрицею пам’яті норми». Активація «матриці пам'яті норми» призводить до реакції стовбурових клітин. Сам Анатолій Михайлович свою роботу часто називає «психологічною стимуляцією аутоклонування». У 1988—1989 рр. А.М. Кашпіровський працював керівником Республіканського цент­ру психотерапії, а з 1989 по 1993 рр. очолював Міжнародний центр психотерапії в Києві. Доб­ре відома всесвітня популярність та громадська благодійна діяльність Анатолія Михайловича в багатьох державах світу (Польща, В’єтнам, Ізраїль, Німеччина, Сирія, Єгипет, Австрія, Фінляндія, Швеція, Швейцарія, США, Канада та інші). До А.М. Кашпіровського в жодному з посібників з психотерапії не було згадок про лікування від багатьох тяжких захворювань, які стали масово відступати під час його виступів. Тому реальні, недосяжні на сьогоднішній день іншими методами результати в галузі зцілення соматичної патології людини викликають і будуть викликати інтерес, розуміння і бажання продовжити дослідження відкритих ним явищ. Підтвердженням цього стала зініційована Мі­ніс­терством охорони здоров’я України Перша Українська науково-практична конференція «Психотерапевтичний і духовний феномен Ана­толія Кашпіровського» за участю більше двохсот вітчизняних та закордонних вчених і фахівців-медиків, яка відбулася в 1991 році. Основними науковими працями А.М. Кашпі­ровського є: «Проблеми теорії і практики психо­терапії», «Групова неспецифічна психотерапія», «Теоретичні основи неспецифічної групової психо­терапії». Викликають живий інтерес нариси «Я прийшов воскрешати живих», «Я наближаю вас до досконалості», «Мої думки на шляху до вас», «Пробудження», «Диво в нас самих». За узгодженням з А.М. Кашпіровським мате­ріал підготували академік В.П. Яценко, професор Б.В. Михайлов, професор О.С. Кочарян.