СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКашуба Володимир Іванович

Кашуба
Володимир Іванович

дійсний член Українського біохімічного товариства, дійсний член Європейської асоціації дослідження раку (EАСR), дійсний член Українського товариства генетиків та селекціонерів ім. М.І.Вавилова

Доктор біологічних наук.
Народився Володимир Іванович 16 січня 1956 року в м. Зугрес Донецької області. Після здобуття вищої освіти на хімічному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка усе життя присвятив дослідженням в галузі молекулярної біології. Шлях науковця почав в Інституті моле­кулярної біології та генетики АН УРСР з посади лаборант-хімік (1983), потім молодший науковий співробітник (1989), старший науковий співробітник (2009), завідувач відділом молекулярної онкогенетики (2011). Напрямки наукових досліджень: молекулярна біологія, дослідження генетичних та епігенетичних змін в пухлинах; пошук молекулярних маркерів онкологічних захворювань.

На передовій науки. Так дійсно можна назвати професійний шлях Володимира Івановича Кашуби. Його дослідження і наукові досягнення були присвячені найактуальнішим проблемам біології. Вже на початку своєї наукової діяльності в інституті молекулярної біології і генетики Володимир Іванович зайнявся проблемою, вкрай важливою для медицини того часу, а саме — визначенням генетичної послідовності гена інсуліну, що в подальшому дозволило створити генетичну конструкцію для отримання вітчизняного препарату інсуліну. Після захисту кандидатської дисертації Володимир Іванович приєднався до найбільш складного і амбіційного проекту кінця 1920-х років – «Геном людини». В складі міжнародної групи він займався визначенням генетичної послідовності 3-ї хромосоми людини. Після цього продовжив роботу в Каролінському інституті в Стокгольмі, Швеція по вивченню ролі генів 3-ї хромосоми в розвитку злоякісних пухлин. Результатом продуктивної роботи В.І. Кашуби стало відкриття важливих хромосомних регіонів, що містять гени-супресори пухлинного росту. Також Володимир Іванович Кашуба брав активну участь в розробці унікальної технології NotI-мікрочіпів, яка дозволяє проводити одночасне визначення генетичних змін генів при різних захворюваннях, а також може використовуватись при генотипуванні організму. Наукові дослідження В.І. Кашуби підтверджені міжнародними патентами. Ці дослідження дозволили Володимиру Івановичу захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук (2009). Наразі наукова діяльність доктора біологічних наук В.І. Кашуби присвячена проблемі вивчення генетичних і епігенетичних змін генів 3-ї хромосоми людини, здатних пригнічувати розвиток пухлин, а також розробці тест-систем ранньої діагностики раку на основі знайдених змін генів в процесі канцерогенезу. За час роботи в галузі молекулярної онкогенетики В.І. Кашуба опублікував понад сто статей в престижних міжнародних журналах і є автором трьох міжнародних патентів. Володимир Іванович успішно передає свій багатий досвіт молодим науковцям. Досягнення Володимира Івановича підтверд­жують його проходження життєвому кредо — «Жодного дня без експерименту». Поруч з ним завжди дружина та діти.