СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТимофеєв Володимир Миколайович

Тимофеєв
Володимир Миколайович

завідувач кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Доктор економічних наук, професор, академік Нью-Йоркської академії наук (США, 1998).
Досвідчений педагог та вихователь, ким по праву пишається весь трудовий колектив Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Володимир Миколайович Тимофеєв народився 7 серпня 1941 року в селі Шерлова Гора, що в Борзинському районі Читинської області (Росія). У 1964 році з відзнакою закінчив Харківський політехнічний інститут, факультет транспортного машинобудування за спеціальністю «гусеничні та колісні машини». здійснюючи наукові дослідження в напрямку економічних процесів розробки, виготовлення та використання нової техніки в сучасному машинобудуванні, Володимир Тимофеєв захищає дисертацію кандидата економічних наук (1975), за тим – докторську (1993). У 1997 році йому присвоюють вчене звання професора. Предметом наукових інтересів вченого стають економічна динаміка інновацій, оптимізація інноваційних процесів, оптимізація життєвого циклу товару й виробу, стратегічне планування інновацій.

Його також цікавить економiчний аналiз й оптимiзацiя товарно-цiнової полiтики підприємств, удосконалення бiзнесу-планування й аналiзу iнвестицiйних проектів, удосконалення методiв облiку й ана­лiзу дiяльностi пiдприємств. Найяскравіші роки не лише своєї трудової біографії, а й життя, В.М. Тимофеєв пов’язує з рідним вузом – одним з кращих учбових закладів України, центром культури, знання i дослiджень, співзасновником навчально-нау­ково-виробничого ком­плексу «Академiя дис­танцiйної освiти». Саме тут відбувається формування науковця і педагога, здатного віддаватися своїй справі до краю. Він прагне постійно оновлювати процес навчання, уміє зацікавити учнів, а головне – завжди іде в ногу з часом. За керівництво кафедрою економічного аналізу та обліку професор Тимофеєв нагороджений грамотою Міністерства освіти та науки України (2010). Як науковий керівник – він є переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (2010). За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, плідну наукову і педагогічну діяльність, високий професіоналізм у підготовці кваліфікованих кадрів Володимир Тимофеєв нагороджений Почесними грамотами НТУ «ХПІ» (2005, 2007, 2010), Харківської обласної ради народних депутатів (2010). Він володар Золотої медалі «115-та річниця НТУ «ХПІ» (2011), нагороджений «Листом подяки» за студентський конкурс «Аудитор» від голови Харківської обласної державної адміністрації, голови Ради ректорів вищих навчальних закладів та президента видавничо-консалтингової корпорації «Фактор» (2007, 2009, 2010). Науковий та викладацький здобуток Володимира Миколайовича узагальнено у його власних 219 публікаціях. Це монографії, підручники, навчальні посібники, статті у профільних періодичних виданнях, тезиси конференцій, методичні вказівки. Своє життєве кредо – «повна віддача науковій та викладацькій діяльності» – В.М. Тимофеєв проектує і на свою громадську роботу у Методичній раді, якою займається доволі активно. Він – голова комісії з економічної підготовки інженерних спеціальностей. Член двох наукових комісій із захисту наукових дисертацій – в НТУ «ХПІ» та Харківському державному університеті харчування та торгівлі. Проте і активну науково-дослідницьку, і плідну педагогічну роботу Володимир Миколайович не уявляє без своєї міцної та дружньої родини – дружини Людмили Григорівни, сина Дмитра та улюбленого онука Єгора.