СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТатарчук Тетяна Феофанівна

Татарчук
Тетяна Феофанівна

Заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», завідувач відділення ендокринної гінекології Державного університету «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»

Доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України.
Народилася 19 травня 1959 року в м. Вінниця. У 1982 році отримала диплом Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. Т.Ф. Татарчук – провідний вчений у галузі акушерства та гінекології, засновник школи ендокринної гінекології в Україні. Стартом її наукової та трудової діяльності була посада лікаря акушера-гінеколога Бершадської районної лікарні Вінницької області, пройшовши всі ланки лікарської трудової діяльності, здобула вчене звання професора та є заступником директора інституту. Професор Татарчук уперше в Україні розробила та впровадила систему надання медичної допомоги жінкам з клімактеричними порушеннями.

За її активної участі було створено перше в Україні відділення лікування патології клімаксу, в якому широко впроваджений принцип скринінгового обстеження жінок на предмет раннього виявлення структурно-функціональних змін кісткової тканини та інших постменопаузальних метаболічних порушень. Одним з пріоритетних напрямків її наукової діяльності є створення системи прегравідарної підготовки жінок з ендокринними причинами безплідності та невиношування. Низка наукових праць під її керівництвом спрямована на оптимізацію перебігу вагітності і, відповідно, зниження материнської та пеританальної захво-рюваності. Збільшення числа пологів цього контингенту жінок стало можливим внаслідок розробки та застосування алгоритмів діагностики та лікування недостатності лютеїнової фази, полікістозу яєчників а також окремих функціональних порушень центральної нервової системи, розладів ліпідного та вуглеводного обміну як патогенетичних ланок розвитку порушення репродуктивної функції. Також велика увага приділяється удосконаленню інноваційних хірургічних технологій у гінекології. За ініціативою та безпосередньої участі Т.Ф. Татарчук були удосконалені та широко впроваджені в клінічну практику органозберігаючі методики лікування міоми матки із застосуванням емболізації маткових артерій та інших малоінвазивних технологій із застосуванням різних видів енергій. Враховуючи великі наукові здобутки Тетяни Феофанівни, її високу різнобічну ерудицію та значний внесок у розвиток таких важливих галузей медицини як ендокринна, дитяча, репродуктивна гінекологія, медична громадськість України обрала її на ряд важливих науково-громадських посад. Вона входить до складу керівництва ряду наукових товариств, асоціацій, очолює комітет з біоетики ДУ «Інститут ПАГ НАМН України», є членом експертної ради ВАК, спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, заступником голови експертно-координаційної ради Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації», головним позаштатним спеціалістом МОЗ зі спеціальності «дитяча гінекологія». Автор понад 300 наукових робіт, серед яких 5 монографій, довідників, посібників. Низка фундаментальних досліджень і розробок присвячені проблемам дисгормональних порушень у жінок у різні вікові періоди – це ювенільні кровотечі, предменструальний синдром, доброякісні пухлини геніталій та молочних залоз, а також поєднані пухлини репродуктивної системи. Підготувала 3 докторів та 16 кандидатів наук. Тетяна Феофанівна дарує жінкам здоров’я та змогу мати найдорожче – дітей. Разом з чоловіком виховує двох синів.