СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬФик Iлля Михайлович

Фик
Iлля Михайлович

Завідувач кафедри «Видобування нафти, газу та конденcату» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, академік Української нафтогазової академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Ілля Михайлович Фик народився 26 листопада 1948 р. на Волині у м. Ківерці в сім’ї робітників. Ще за шкільних років мріяв стати геологом, за­хоп­лювався краєзнавством, туризмом. Брав участь у туристичних змаганнях, де отримав І спортивний розряд з туризму. Тож після закінчення школи у 1966 р. без вагань вступив на геологорозвідувальний факультет Івано-Франківської філії Львівського політехнічного інституту. У 1971 р. закінчив з відзнакою на той час вже Івано-Франківський інститут нафти та газу за спеціальністю «геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин». Скерування молодого спеціаліста в Український науково-дослідний інститут природних газів стало визначальним у його долі. В цьому трудовому колективі Ілля Михайлович пройшов шлях від інженера до директора інституту УкрНДІгазу.

У 2007—2009 рр. Ілля Михайлович був призначений директором новоствореного інституту транспорту газу ДК «Укртрансгаз». Після виходу на пенсію в 2009 р. він перейшов на посаду професора в Харківський національний технічний університет «ХПІ» де в 2010 р. створив нову кафедру «Видобування нафти, газу та конденсату» по підготовці спеціалістів з видобування нафти і газу. Ілля Михайлович має звання старшого наукового співробітника з розробки нафтогазових родовищ, завідувач кафедри геології і професор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Основним напрямком діяльності І.М. Фика є підготовка сировинної бази, транспортування й підземне зберігання газу, проектно-кошторисна документація для будівництва, інноваційної реконструкції об’єктів нафтогазовидобувної промисловості. Наукові та виробничі досягнення І.М. Фика стосуються підрахунку запасів газу; розробки петрофізичної моделі залишкової газонасиченості пласту; вибору систем розробки газоконденсатних родовищ України; розробки нових систем підвищення газоконденсатовилучення вуглеводнів з пласта, перепуску газу, ступінчатому сайклінг-процесу тощо. І.М. Фик — керівник та співавтор багатьох проектів розробки газових і газоконденсатних родовищ України, в тому числі Новотроїцького, Котелевського, Тимофіївського, Куличихінського, запроектованих в режимах сайклінг-процесу; керівник та автор проектів розробки родовищ з важковидобувними запасами, зокрема проектів по збільшенню видобутку газу і конденсату із Щебелинської і Хрестищенської групи родовищ. З 2011 року Фик Ілля Михайлович за сумісництвом очолив прикладні наукові роботи в тов «Карпатигаз», яка знаходиться в спільній діяльності з ДК «Укргазвидобування». Його наукові роботи направлені на збільшення власного видобутку газу та конденсату з родовищ України. У науковому доробку вченого більше 400 нау­кових праць, зокрема монографій, статей, авторських свідоцтв. І.М. Фику притаманна активна громадська позиція. Він активно займався громадською діяльністю як вчений секретар УкрНДІгазу, член центральної комісії з розробки нафтових та газових родовищ Мінпаливенерго та ін. Нагороджений грамотою Мінпаливенерго, має звання заслуженого працівника Укргазпрому та ін. І.М. Фик разом з дружиною Ларисою Борисівною (за фахом педагог) виховали двох синів: старший – Олександр, кандидат технічних наук, полковник; молодший — Михайло, кандидат технічних наук, працює за нафтогазовим профілем. Найбільшою життєвою цілью Іллі Михайловича є розбудова прикладної нафтогазової нау­ки, збільшення власного видобутку вуглеводів в Україні та праця на благо Української держави.