СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬУсов Анатолій Васильович

Усов
Анатолій Васильович

Завідувач кафедри вищої математики та моделювання систем Одеського національного політехнічного університету

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
А.В. Усов — відомий вчений в Україні та за її межами у галузях машинобудування, інформаційних технологій, математичного моделювання технічних систем народився 11 липня 1949 р. с. Хацьки Черкаської області. Талант і потяг до знань з’явилися ще в шкільні роки. А.В. Усов закінчив школу із золотою медаллю, вступив до Одеського політехнічного інституту. Але відчувши необхідність глибоких математичних знань у 1976 р. він закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, отримавши фах математика. Область наукових інтересів: термомеханічні процеси в твердих тілах, механіка руйнування, сингулярні інтегральні рівняння, контактні задачі, розривні крайові задачі. Проводив науково-дослідні роботи на підприємствах середнього машинобудування Санкт-Петербургу, Москви, Миколаєва, Пермі. Розпочавши наукові дослідження за цими напрямками у 1973 р., ним вперше в колишньому СРСР розроблена

і впроваджена технологія забезпечення якості обробки деталей та виробів на фінішних операціях, технологія виробництва волоконно-оптичних кабелів та управління термомеханічними процесами, які супроводжують механічну обробку і відповідальні за якість робочих поверхонь. Загальний економічний ефект від упровадження цих розробок на підприємствах України та Росії перевищує 15 млн карбованців у цінах 1990 р. З 1985 р. Анатолій Васильович очолює в Одеському національному політехнічному університеті створений ним науковий напрямок «Теплофізичні явища при механічній обробці та методи їх керування з метою забезпечення якості оброблюваних поверхонь». За 20 років під його керівництвом виконано госпдоговірних та держбюджетних робіт на суму понад 2,5 млн карбованців та 800 тис. гривень. Упровадження виконаних розробок здійснювалось на підприємствах оборонної промисловості України та Росії, зокрема на Ухтомському гелікоптерному заводі (Росія), Південно-турбінному заводі (Миколаїв), Пермському моторобудівному заводі (Росія), заводі «Мікрон» (Одеса), «Одескабель». За сукупність робіт з упровадження високих технологій при виробництві оптичних волоконних кабелів разом з робітниками Одеського кабельного заводу «Одескабель» був удостоєний у 2001 р. Державної премії в галузі науки і техніки. У науковому доробку вченого більше 185 нау­кових праць. Під його керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій та 2 докторські. За значний досвід і вагомі наукові досягнення А.В. Усов у 1998 р. був обраний членом Національного комітету з теоретичної та прикладної механіки; був членом експертної ради з машинознавства та загального машинобудування ВАК України (2000—2006). А.В. Усов — один з провідних викладачів і співробітників університету, успішно поєднує якості педагога, досвідченого науковця та керівника науково-педагогічного колективу. Як завідувач кафедри вищої математики та моделювання систем багато зробив для удосконалення навчального процесу, фундаментальної підготовки інженерних та науково-педагогічних кадрів, забезпечення навчально-методичними матеріалами. Він член вченої ради університету і голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій, постійно працює з молодими науковцями і педагогами, керівник і консультант аспірантів і пошукувачів на здобуття наукового ступеня, бере активну участь у громадському житті. Талант людини багатогранний. Тому не дивно, що Анатолій Васильович захоплюється класичною музикою, кандидат у майстри спорту з гандболу, має перший розряд з легкої атлетики.