СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬВовчак Ольга Дмитрівна

Вовчак
Ольга Дмитрівна

Завідувач кафедри банківської справи­ Університету банківської справи Національного банку України

Академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор.
Народилася 12 липня 1958 року на Львівщині. Професійне становлення Ольга Дмитрівна розпочала відразу після закінчення у 1976 році Львівського фінансового технікуму, першим місцем роботи була посада старшого бухгалтера-фінансиста Львівського обласного відділу народної освіти. Отриманий досвід визначив подальші дії О.Д. Вовчак, у 1977 році вона вступила на економічний факультет Львівського торгово-економічного інституту, який успішно закінчила 1981 року за спеціальністю «Бухгалтерський облік». Зацікавившись науковою цариною, Ольга Дмитрівна зосередилась навколо питань ефективності функціонування банківської системи в перехідних економіках, державного регулювання банківської інвестиційної діяльності, реструктуризації вітчизняних комерційних банків. Результати її досліджень викладені у кандидатській та докторській дисертації «Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні».

З грудня 1986 року науковець працювала у Львівському торгово-економічному інституті на посадах асистента, старшого викладача кафедри бухгалтерського обліку й аналізу господарської діяльності, доцента кафедри фінансів і кредиту. Потім була доцентом кафедри фінансів і банківської справи Львівської комерційної академії. Протягом 1993–2002 років О.Д. Вовчак обій­мала посаду заступника декана економічного факультету Львівської комерційної академії, а у січні 2002 року очолила кафедру банківської справи в академії. Досконале володіння матеріалом, непорушність морально-етичних принципів сприяли переведенню професора Вовчак у 2008 році до Університету банківської справи Національного банку України на посаду завідувача кафедри банківської справи. Під її чітким науковим керівництвом було підготовлено 6 кандидатів економічних наук, нині керує підготовкою аспірантів і докторантів. Ольга Дмитрівна проходила стажування у банківських установах та страхових компаніях Німеччини, Польщі, а також у провідних навчальних закладах України, брала участь у численних міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах, семінарах. Член спеціалізованих вчених рад в Інституті регіональних досліджень НАН України, Університеті банківської справи Національного банку України та у Львівській комерційній академії. Член підкомісії «Фінанси і кредит» Науково-методичної комісії МОНМСУ, експерт МОНМСУ з питань ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів, член редколегій наукових журналів «Вісник Університету банківської справи Національного банку України» та «Вісник Львівської комерційної академії». Загалом професор Вовчак опублікувала понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі більше 20 навчальних посібників та підручників, рекомендованих МОН України для студентів ВНЗ. Автор монографії «Банківська інвестиційна діяльність в Україні» (2005 р.) та співавтор колективних монографій «Приватне інвестування в економіці України (на прикладі малих підприємств)» (2002 р.), «Банківський капітал: історія, теорія, досвід» (2004 р.), «Управління ризиками платіжних систем» (2006 р.), «Інвестування регіонального розвитку економіки» (2010 р.) та інших. Нагороджена почесними грамотами Львівської обласної державної адміністрації та Правління Укоопспілки, подякою Львівської міської ради, знаком «Знак пошани». Цікавий та захоплюючий життєвий шлях науковця був висвітлений у книзі «Еліта економічної науки міста Лева» (2007 р.).