СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСвітлицький Віктор Михайлович

Світлицький
Віктор Михайлович

начальник науково-технічного відділу ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»

Доктор технічних наук, професор, дійсний член Української нафтогазової академії, Академії гірничих наук України.
Віктор Михайлович Світлицький народився 25 січня 1954 р. у м. Івано-Франківську. Вищу освіту здобув у Івано-Франківському інституті нафти і газу (нині Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу), який закінчив у 1976 р., отримавши кваліфікацію гірничого інженера-геолога. Трудову діяльність розпочав у 1976 р. старшим техніком-геологом Немирів-Язівської партії Спеціалізованої геологорозвідувальної експедиції об’єднання «Союзсірка». З 1979 р. почав займатися дослідницькою роботою: інженер відділу промислових дослід­жень Центральної науково-дослідної лабораторії ВО «Укрнафта»; старший інженер, інженер-технолог СКТБ «Надра» Івано-Франківського інституту нафти і газу. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1988 р. працював в Українському нафтогазовому інституті старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником, зав. лабораторією, завідувачем науково-дослідним відділом. У 1995 р. захистив докторську дисертацію. Одночасно з 1996 р. він начальник відділу НДІ Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Юрія Бугая.

З 1998 р. В.М. Світлицький пов’язав своє професійне зростання ще й з викладацькою роботою: професор кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв НТУ України «Київський політехнічний інститут» (1998—2004 рр.); керівник філії цієї кафедри у ВАТ «Український нафтогазовий інститут» (1999—2002 рр.), яка була створена за його участю. З 2004 р. — професор кафедри розробки та експлуатації нафтогазових родовищ Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, а з 2006 р. професор кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. З 2002 р. начальник науково-технічного управління, начальник управління перспективного розвитку та науки, начальник науково-технічного відділу ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». В.М. Світлицьким проведено великий комплекс теоретичних та експериментальних досліджень з вивчення процесів, які відбуваються у покладах горючих копалин; вирішення проблем підвищення продуктивності свердловин нафтових i газових родовищ за допомогою керованих дисперсних систем та фізичних полів. Професор В.М. Світлицький веде значну громадську роботу: член декількох вчених, спеціалізованих та науково-технічних рад; член Центральної комісії з питань розробки нафтових, газових, газоконденсатних родовищ та експлуатації підземних сховищ газу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України; експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України; голова технічного комітету стандартизації ТК 133 «Газ природний» Держспоживінспекції України; вчений секретар експертної ради з розробки корисних копалин та металургії МОНмолодьспорту України. Фундаментальність і новизна його наукових праць широко відомі як в Україні, так і за її межами, зокрема у Польщі, Болгарії, Росії, Китаї, Ірані, Туркменістані, Сирії. В.М. Світлицький читав курс лекцій з видобутку нафти і газу у Пуянському нафтогазовому інституті (Китай), постійно бере участь у роботі міжнародних наукових та науково-практичних конференцій. Під керівництвом В.М. Світлицького захищені докторська та кандидатська дисертації. У науковому доробку вченого більше 370 наукових праць, у тому числi 12 монографiй, 2 брошури, 4 навчальні посібники та підручник, 10 авторських свідоцтв СРСР‚ понад 150 патентів України та 5 патентів Росії. Лауреат премії першого ступеня Української нафтогазової академії (2003 р.). Разом з другом та натхненником — дружиною Ілоною Василівною мають двох доньок. Старша Ірина стала геологом, молодша Діана — учениця Скандинавської гімназії.