СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСвистунов Володимир Михайлович

Свистунов
Володимир Михайлович

завідувач кафедри технічної кріофізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Соросівський професор.
Свистунов Володимир Михайлович є яскравим представником вітчизняної наукової школи фізики конденсованого стану та квантових тунельних явищ в умовах високих тисків. Народився 8 лютого 1941 р. в м. Тихорєцьк Краснодарського краю. В 1963 р. закінчив Харківський державний університет ім. М. Горького, за спеціальністю «Фізика низьких температур». З 1965 по 2003 рр. працює в Донецькому фізико-технічному інституті, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до керівника відділу надпровідності. Коло наукових інтересів Володимира Михайловича в цей час було пов’язано з дослідженням тунельних ефектів та ефектів Джозефсона. Професор В.М. Свистунов є автором понад 200 наукових праць, де знайшли своє відобра­ження дослідження коливальних спектрів решітки металів, сильно корельованих електронних систем (куп­рати, манганіти).

Цій тематиці присвячені також його дисертаційні роботи. Кандидатську дисертацію «Дослідження ефектів Джозефсона в тунельних контактах на основі свинцю та олова» він захистив в 1971 р., а докторську на тему «Тунельні явища в сильно стиснутих твердих тілах» – в 1980 р. Вперше виявив (спільно з І.К. Янсоном. І.М. Дмитренко) джозефсонівську НВЧ-генерацію. Спільно з академіком НАН України О.О. Галкіним виявлено та досліджено вплив флуктуацій різної природи на встановлення фазової когерентності через тунельні бар’єри, що стимулювало розвиток нового науково-прикладного напряму в СРСР, Україні і за кордоном. Він вперше використав квантовий метод тунельної спектроскопії для вивчення під високим тиском надпровідних та нормальних властивостей металів. Найбільш вагомим науковим внеском В.М. Свистунова у вирішенні проблеми механізмів високотемпературної надпровідності є виявлення впливу високих тисків на критичний струм ВТНП-кераміки. Під керівництвом Володимира Михайловича захищено 3 докторських та 14 кандидатських дисертацій. В.М. Свистунов разом з академіком О.О. Галкіним виступив ініціатором створення кафедри фізики низьких температур та фізики твердого тіла в Донецькому національному університеті. З початку 2003 р. В.М. Свистунов працює професором, завідувачем кафедри технічної кріофізики НТУ «ХПІ». У період 1991–2003 рр. – заступник головного редактора журналу «Фізика і техніка високих тисків». Творча активність В.М. Свистунова та увага до цікавих проблем залучають у спільні творчі колективи колег з наукових інститутів України, близького (Москва, Санкт-Петербург та ін.) і далекого зарубіжжя (Польща, Словаччина, Іспанія, Японія, США). Про міжнародне визнання результатів досліджень, виконаних В.М. Свистуновим, та їх актуальність свідчать: звання професора (Special Visiting Professor/Researher) в університетах Бразилії, США, Японії (1991–2003 рр.), запрошення його з доповідями за власними науковими роботами та до участі в оргкомітетах ряду міжнародних конференцій (SPIE Bellingham US,1996) ICCE-14 (Boulder, US, 2006), ICCE-15 (2007, Hong Kong). За визначний внесок у розв’язання проблеми механізмів зміни під тиском властивостей надпровідників у 1980 р. В.М. Свистунов відзначений Державною премією УРСР в галузі науки і техніки. В 1994 р. йому присвоєно почесне звання Соросівський професор. У 2008 р. відзначений премією «Інтелект Харкова» ім. Л.В. Шубнікова за досягнення в галузі фізики. Володимир Михайлович з дружиною Черняк Ольгою Іванівною мають сина Іллю та онука Михайла.­