СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЧереп Алла Василівна

Череп
Алла Василівна

Декан економічного факультету Запорізького національного університету

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України та Академії наук вищої освіти України, заслужений діяч нау­ки і техніки України.
Народилася Алла Василівна 23 жовтня 1960 року в с. Висунськ, що на Миколаївщині. У 1986 році закінчила Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря за спеціальністю «Електричні апарати». У 1997 році отримала диплом Запорізької державної інженерної академії за спеціальністю «Економіка підприємства», а 2005 року закінчила магістратуру Гуманітарного університету «Запо­різькій інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Управління навчальними закладами». А.В. Череп є автором 2 підручників з грифом МОН України: «Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання» (2006), «Інвестознавсво» (2006). З метою удосконалення викладання дисциплін видала навчальні посібники з грифом МОН «Економічний аналіз» (2004) та «Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства» (2004).

Співавтор наукових праць: «Банківські операції» (2007), «Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства» (2002), «Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства» (2003). Низка її наукових робіт внесла значний вклад у дослідження та розробку методологічних підходів до формування витрат суб’єктів господарювання. Результати наукових досліджень використані в практичній діяльності підприємств харчової промисловості Запорізької області. Теоретичні розробки впроваджено у навчальний процес Запорізького національного технічного університету, Запорізького національного університету, Національного університету харчових технологій при викладанні таких дисциплін, як економіка підприємства, економічний аналіз, фінанси підприємства, фінансовий менеджмент, управління витратами. Результати наукових досліджень були використані також при розробці Програми стабілізації та розвитку промисловості України, при підготовці Програми стабілізації та розвитку промисловості Запорізької та Донецької областей на період до 2010 року. Заснувала наукову школу, яка досліджує проблеми підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Підготувала 13 кандидатів економічних наук. Керує студентським науковим гуртком «Теоретичні та практичні аспекти управління фінансами». Як член обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Запорізькій обласній адміністрації бере участь у експертизі проектів з проблематики розвитку харчової промисловості у Запорізькому регіоні. Працює в Комітеті економічних реформ у Запорізькій області. Головний редактор наукового видання «Віс­ник ЗНУ. Серія: економічні науки». За сумлінну працю на ниві освіти, видатні успіхи в науковій діяльності нагороджена Почесною грамотою Гідроенергетичного технікуму ЗДІА (2000), Почесною грамотою Запорізького національного технічного університету (2007), Почесною грамотою Запорізької обласної Державної адміністрації (2007), грамотою Запорізького національного університету (2007—2008), грамотою Криворізького технічного університету (2010), грамотою Запорізького національного університету (2009—2010) та Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2010). Алла Василівна має подяки: голови обласної державної адміністрації (2008), ректора Запорізького націо­нального університету (2009, 2010). Лауреат премії Програми підтримки вчених та обдарованої молоді (2004). Разом з чоловіком Григорієм Черепом виховали доньку Людмилу й сина Олександра, які є науковцями — кандидатами економічних наук.