СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЧервоний Iван Федорович

Червоний
Iван Федорович

завідувач кафедри «Металургія кольорових металів» Запорізької державної інженерної академії

Доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Академії інженерних наук України, заслужений винахідник України.
Інженер, дослідник, вчений та педагог Іван Федорович Червоний народився 1 листопада 1944 р. в с. Советське Советського району Автономної Республіки Крим у сім’ї службовців. Ще у шкільні роки захоплювався повістями про діяльність вчених і цікавився їхньою творчістю. У 1956 р. сім’я переїжджає до м. Мелітополя, де Іван Федорович закінчує середню школу № 1 і одразу, без сумнівів щодо обраної спеціальності, вступає до Запорізького індустріального технікуму, який закінчив у 1964 р. за фахом «Металургія кольорових і рідкісних металів». Працюючи на виробничій практиці на Запорізькому титаномагнієвому заводі, з великою зацікавленістю спостерігав за виробництвом напівпровідникових матеріалів, особливо за процесами вирощування монокристалів германію. У 1968 р. вступив до Дніпропетровського ордена Трудового Червоного Прапора металур-гійного інституту, який закінчив з відзнакою.

Майже 40 років присвятив Іван Федорович Запорізькому титаномагнієвому комбінату, де працював плавильником (1963—1974), із 1974 до 1982 рр. — інженером, старшим інженером і начальником лабораторії групи, а згодом начальником галузевої науково-дослідної безтигельної зонної плавки. Без відриву від практичної роботи під керівництвом видатного вченого і вчителя Е.С. Фалькевича і за активної участі учня М.Й. Осовського відбулося становлення І.Ф. Червоного як науковця. Саме за їх сприяння та керівництва Іван Федорович захистив кандидатську (1983) і докторську дисертації (2000). Серед основних напрямків наукової діяльності – дослідження, розробка і освоєння промислового виробництва монокристалічного кремнію для електроніки, силової техніки і детекторів випромінювань. Під керівництвом професора І.Ф. Червоного Галузева науково-дослідна лабораторія безтигельної зонної плавки розробила низку технологій бездислокаційного кремнію зі світовим рівнем якісних характеристик. За підсумками проведених наукових досліджень Т.В. Критська захистила докторську дисертацію, а С.Г. Єгоров, Р.М. Воляр та Д.А. Листопад– кандидатські дисертації. Наукові досягнення співробітників лабораторії привернули інтерес багатьох зарубіжних фірм, зокрема «Siemens» та «Topsil». Іван Федорович є одним з авторів способу отримання високо чистого кремнію, способу управління кристалічної досконалості монокристалічного кремнію, способу регулювання концентрацією домішок в процесі вирощування кремнію із заданим їх розподілом, ряду установок, використовуваних для вирощування монокристалів кремнію методом безтигельної плавки. У 2000 р. Червоний Іван Федорович був запрошений до Запорізької державної інженерної академії на посаду професора кафедри «Фізична та біомедична електроніка», де колективом цієї кафедри і під керівництвом професора Є.Я. Швеця він пройшов школу становлення викладача. З 2004 р. І.Ф. Червоний — завідувач кафедри «Металургія кольорових металів». Результати наукової діяльності І.Ф. Червоного узагальнені в 4 монографіях та опубліковані в 330 наукових статтях. Оригінальні технічні рішення захищені 78 авторськими свідоцтвами на винаходи і патентами України. За успіхи у викладацькій і науковій діяльності в 2004 р. нагороджений знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України. За час трудової діяльності неодноразово нагороджувався почесними грамотами Верховної Ради і Президії Ради профспілок України та чисельними золотими та срібними медалями Виставки досягнень народного господарства.