СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЧерніченко Геннадій Олександрович

Черніченко
Геннадій Олександрович

декан економічного факультету Донецького національного університету Завідувач кафедри «Розвиток та розміщення продуктивних сил»

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, заслужений працівник освіти України.
Геннадій Олександрович Черніченко — відомий вчений-економіст у галузі національної та регіональної економіки, майже 40 років свого життя присвятив науковій та педагогічній роботі в Донецькому національному університеті. Народився 20 лютого 1943 р., ст. Шира Красноярського краю РСФСР у сім’ї військових лікарів. Першу вищу освіту здобув в Одеському державному університеті за спеціальністю «Викладач географії» (1965), а другу — у Донецькому державному університеті за спеціальністю «Планування промисловості» (1973). Трудову діяльність у Донецькому національному університеті розпочав із посади асистента. Після захисту кандидатської дисертації у 1978 р. працював старшим викладачем, а з 1982 р. доцентом кафедри розвитку і розміщення продуктивних сил. Педагогічний талант, чудові лекторські здіб­ності вирізняють Геннадія Олександровича. Тому зовсім не дивно, що у 1982 —1985 рр. Геннадій Олександрович викладав у Гаванському університеті (Куба), почесним професором якого він є. З 1991 р. і до теперішнього часу працює завідувачем кафедри розвитку та розміщення продуктивних сил. Вже більше двадцяти п’яти років (з 1986 р.) очолює економічний факультет Донецького національного університету. За цей час на факультеті сформувалася низка наукових шкіл, система підготовки власних наукових та педагогічних кадрів, оновлена матеріальна та технічна основа навчального процесу. Під керівництвом Г.О. Черніченка економічний факультет Донецького національного університету став одним з провідних закладів з підготовки економістів для вітчизняної економіки. Випускники економічного факультету стають відомими керівниками підприємств, державними службовцями, працюють в організаціях та установах України та за її межами.

Економічний факультет відіграє велику роль у справі розвитку економіки Донецького регіону. Разом з Інститутами економіки промисловості та економіко-правових досліджень НАН України, АТ «Норд», ВАТ «ММК Азовсталь», ВАТ «МК ім. Ілліча», ВАТ «Донецький металургійний завод ім. В.І. Леніна», виробничим об’єднанням «Точмаш» НВО «Газапарат», товарно-сировинною компанією Донецька, ВАТ «Концерн «Стирол» та іншими організаціями він є частиною навчально-науково-виробничого комплексу. Геннадій Олександрович приділяє велику увагу становленню та розвитку на факультеті новітніх технологій навчання, зокрема дистанційної освіти. Для цього започаткував видання електрон­них підручників, першим з яких був компакт-диск «Відкрий світ економіки» (2001).Результатом постійного наукового пошуку та невтомної праці став захист у 2003 р. докторської дисертації «Стратегія розвитку виробниц­тва старопромислового регіону». У цьому ж році Геннадію Олександровичу було присвоєно вчене звання професора кафедри розвитку та розміщення продуктивних сил, а у 2011 р. — звання почесного професора Донецького національного університету. У 1998 р. його обрано керівником Донецької філії Фахової ради з «Економіки і підприємництва» Міносвіти. Діяльність Г.О. Черніченка як науковця, педагога та організатора відома не лише в Україні, а й поза її межами. Він бере активну участь у реалізації десяти міжнародних проектів за програмами Європейської Комісії (TEMPUS-TACIS) та Британської ради в Україні (DFID/REAP). Має плідні наукові зв’язки з науковцями Університету міста Сандерленд (Великобританія), Університету імені Аристотеля (Греція), Університету міста Кордоба (Іспанія), Господарської академії імені Д. Ценова (Болгарія).

Наукові інтереси Геннадія Олександровича Черніченка пов’язані з такими актуальними напрямками досліджень: економічний розвиток старопромислових регіонів в умовах екологічних обмежень; розробка моделі економічної динаміки з урахуванням екологічних обмежень; територіальна організація продуктивних сил Донбасу та її регіональні особливості; напрямки реформування податкової системи України; особливості еколого-економічного розвитку промислового виробництва. Геннадій Олександрович Черніченко є засновником та очільником наукової школи з напрямку еколого-економічного розвитку економіки промислових регіонів, керує підготовкою аспірантів і докторантів. Під його керівництвом було підготовлено 7 кандидатів економічних наук. Він бере активну участь у науково-практичних конференціях, має публікації у міжнародних виданнях (Болгарія, Сербія, Німеччина, Росія). Загальна кількість публікацій вченого понад 202, у тому числі 15 монографій та навчальних посібників. Основні наукові здобутки Г.О. Черніченка представлено в монографіях: «Розвиток промислового виробництва» (еколого-економічний аспект) (2001); «Проблеми екологічного розвитку» (1998); «Прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами: методи та моделі» (у співавторстві, 2002); «Формування умов пропорційного розвитку виробничого комплексу регіону» (у співавторстві, 2001); «Зовнішньоекономічна діяльність» (у співавторстві, 1998); «Регулювання зайнятості населення великого промислового регіону» (у співавторстві, 1998). Науково-педагогічною спільнотою країни внесок Геннадія Олександровича Черніченко у розвиток економічної науки та підготовки економістів відзначено почесним знаком «Відмінник освіти України» (1988), а у 2003 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч освіти України». Життєве кредо Геннадія Олександровича: «Завжди!»