СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПлескач (Попович) Валентина Леонідівна

Плескач (Попович)
Валентина Леонідівна

завідувач відділу економіко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України

Доктор економічних наук, професор.
Народилася 5 березня 1964 р. в с. Майданець Уманського району Черкаської області. Вступила 1984 р. на факультет кібернетики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка та успішно його закінчила за спеціальністю «прикладна математика». Свій науковий шлях розпочала в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України інженером наукового відділу теорії цифрових автоматів. Працювала на посаді інженера-програміста відділу систем автоматизованого проектування машинобудівельного заводу «Іскра». У 1991 р. вступила до аспірантури Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. За результатами дослідження у 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України, де обіймала посаду наукового співробітника. У 2000 р. була запрошена на викладацьку та наукову роботу до Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ).

Працювала на посадах доцента кафедри економічної кібернетики Київського національного університету технологій і дизайну та професора кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету, професора кафедри фінансів КНТЕУ, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. У 2001–2002 рр. проходила стажування в Німеччині (Берлін) в Інституті відкритих телекомунікаційних систем у відділі електронної комерції, була безпосереднім учасником євросоюзних проектів SEED, PACE. Валентина Леонідівна займається розробкою державних стандартів з електронного документообігу технічного комітету стандартизації 105 «Банківські та фінансові системи і технології». Докторську дисертацію «Формування ринку інформаційних послуг в Україні», присвячену інформаційним послугам постіндустріальної економіки, за спеціальністю «Організація управління, планування і регулювання економіки» захистила 2007 р. у Спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління», в якому працює з 2004 року по сьогодні завідувачем відділу та успішно керує науково-дослідними роботами, пов’язаними з пріоритетним напрямом науково-дослідних робіт Мінфіну на 2012–2014 роки, зокрема, моделювання, прогнозування та інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку системи державних фінансів. Автор понад 150 праць, результати наукових досліджень опубліковані у двох одноосібних монографіях «Технології електронного бізнесу», «Моделювання фінансово-економічних процесів» та 4 колективних монографіях. У педагогічній діяльності Валентина Леонідівна вміло застосовує матеріал власних наукових досліджень та забезпечує навчальний процес підготовленими підручниками, зокрема, «Електронна комерція», «Інформаційні системи і технології на підприємствах», рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Cьогодні її наукові інтереси сконцетровані на вирішенні питань, пов’язаних з формуванням економіки знань та підготовкою перспективних рішень у сфері макропрогнозування і моделювання, стратегічного планування та національного програмування. Одружена з Плескачем Василем Васильовичем, технолог у сфері деревообробки, має доньку Марійку, яка здобуває фах юриста. Цілеспрямованість, сила духу, прагнення творити добро та красиве і достойне життя – ці риси характеру обумовлюють життєвий шлях і досягнення Валентини Леонідівни, що втілені в її життєвому кредо: «Жити, боротись, перемагати».