СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПлаксієнко Валерій Якович

Плаксієнко
Валерій Якович

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії

Доктор економічних наук, професор, дійсний член Української академії економічної кібернетики.
Народився 5 березня 1954 р. у с. Дмитрівка Знам’янського району Кіровоградської області. У 1972 р. закінчив з відзнакою бухгалтерське відділення Знам’янського сільськогосподарського технікуму, а в 1976 р. – Дніпропетровський сільськогосподарський інститут (ДСГІ) (нині – Дніпропетровський державний аграрний університет) за спеціальністю «Бухгалтерський облік в сільському господарстві». Після закінчення інституту, Валерій Якович працював викладачем економічних дисциплін Кіровоградського технікуму механізації сільського господарства (за направленням). З 1977 р. розпочав працювати у Дніпропетровському сільськогосподарському інституті, спочатку як асистент, згодом старший викладач, доцент. У 1988 р. обійняв посаду завідувача кафедри бухгалтерського обліку і фінансів, а з 1993 р. – кафедри обліку і аудиту. У 2007—2009 рр. – завідувач кафедри фінансів Дніпропетровського державного аграрного університету.

Працював заступником декана факультету з навчально-виховної, а згодом з наукової роботи. Очолював Дніпропетровське регіональне відділення Федерації професійних бухгалтерів, аудиторів та фінансистів АПК України. З вересня 2009 р. В.Я. Плаксієнко обіймає посаду завідувача кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії, яка відома не лише в Україні, а й за кордоном. Починаючи з 1979 р. Валерій Якович був виконавцем та науковим керівником 15 держбюджетних та госпрозрахункових науково-дослідних робіт: «Удосконалення організації та обліку використання ресурсів в агропромислових формуваннях різних форм власності при визначенні стратегії національної продовольчої безпеки України», «Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності агропромислового комплексу» та інші. Під науковим керівництвом Валерія Яковича захищено 2 докторські та 25 кандидатських дисертацій (з яких ще 6 стали докторами наук). Автор понад 120 публікацій, в тому числі 2 підручників з бухгалтерського обліку та 9 навчальних посібників. В різні роки працював у складі спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій провідних вищих навчальних закладів України. Очолював спеціалізовану вчену раду Дніпропетровського державного аграрного університету. Є членом Методичної ради з питань бухгалтерського обліку при Міністерстві аграрної політики України. За вагомий внесок у розвиток аграрної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціа­лістів Валерій Якович нагороджений Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України (2001 р.), знаками «Відмінник освіти України» (2002 р.) та «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня (2003 р.). Одружений. Дружина – Ірина Леонідівна, доцент кафедри хімії Полтавської державної аграрної академії. Син Василь – математик, архітектор програмного забезпечення СП. Життєве кредо: «Головне в житті – бути корисним, а не корисливим».