СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ



Пересадько Віліна Анатоліївна

Пересадько
Віліна Анатоліївна

декан геолого-географічного факультету, завідувач кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Доктор географічних наук, професор.
Віліна Анатоліївна Пересадько зробила знач­ний внесок у становлення наукових основ регіонального еколого-природоохоронного картографування, методики структурно-логічного моделювання, обґрунтування системи показників, характеристик і умовних позначень для еколого-природоохоронного картографування. Народилася 25 березня 1961 р. в смт Градизьк Глобинського району Полтавської області. Після закінчення Мозоліївської восьмирічної школи у 1976 р. вступила до Харківського гідрометеорологічного технікуму, який закінчила з відзнакою. Прагнення знань, надзвичайна захопленість географією привели Віліну Анатоліївну після року роботи техніком-метео­рологом в аеропорту Харкова до геолого-географічного факультету Харківського державного університету, який вона з відзнакою закінчила у 1986 р. Але вируюче студентське життя, лекції, семінари, практика не заважала молоді любити і знаходити своїх супутників в житті.

Віліна Анатоліївна після першого курсу одружилася з однокурсником з геологічного відділення, Володимиром Олександровичем Пересадьком, а у 1986 р. у них народився син Олександр. Однак сім’я Віліни Анатоліївни не була завадою, скоріше першим помічником у досягненні її цілей та професійного зростання. Після університету, Віліна Анатоліївна вступила до аспірантури, яку вона закінчила достроково у 1988 р. і захистила кандидатську дисертацію. З 1988 р. працює доцентом, професором (2010) на кафедрі фізичної географії та картографії; з 2007 р. очолює кафедру фізичної географії та картографії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 25 грудня 2009 р. в Інституті географії НАН України захистила докторську дисертацію, а в листопаді 2010 р. обрана деканом геолого-географічного факультету університету. До сфери її наукових інтересів входять такі напрямки: медико-екологічне картографування, створення карт та атласів для дітей, карт криміногенної ситуації в регіонах, картографування політичної структури країни та природної й історико-культурної спадщини. Автор близько 200 рукописних карт і атласів; понад 150 публікацій, в тому числі 5 монографій (дві одноосібні), співавтор першої в Україні та в країнах СНД обласної серії еколого-природоохоронних карт, а підготовлений у 1986—1989 рр. тритомний науково-довідковий посібник з радянського та зарубіжного природоохоронного картографування був рекомендований ГУГК при Раді Міністрів СРСР як довідник для використання при створенні карт охорони природи. В.А. Пересадько викладає ряд провідних дисциплін: «Топографія з основами геодезії», «Картографія», «Фізична географія материків і океанів»; та спецкурсів: «Картографічний метод дослідження», «Еколого-природоохоронне картографування», «Топографо-картографічна складова географічної освіти», «Географічне моделювання» та ін. Здійснює на кафедрі керівництво навчальною топографічною, виробничою, асистентською практиками. Член спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій ХНУ ім. В.Н. Каразіна; редколегії двох фахових видань; оргкомітетів міжнародних конференцій і семінарів. Нагороджена медаллю НАН України за кращу наукову роботу, почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, міської та обласної рад, лауреат Всеукраїнського конкурсу на кращий методичний посібник туристсько-краєзнавчої тематики, має нагрудний знак «Відмінник освіти України». Життєвим кредо стали бабусині слова: «У світі добра більше». Доброта, талант, працьовитість – якості, які допомагають Віліні Анатоліївні досягти успіхів в науці, педагогіці, громадській діяльності.