СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПодшивалкіна Валентина Іванівна

Подшивалкіна
Валентина Іванівна

Завідувач кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Доктор соціологічних наук, професор, дійсний член Академії соціальних технологій та муніципального управління, дійсний член Міжнародної педагогічної академії, дійсний член Академії іміджелогії, член-кореспондент Української Академії політичних наук.
Народилась 5 лютого 1952 р. в родині службовців у м. Вентспілс (Латвія). Закінчила у 1974 р. психологічний факультет Санкт-Петербурзького державного університету. Тоді ж, дійшовши думки про необхідність ефективного поєднання теорії і практики, Валентина Іванівна почала працювати практичним психологом – керівником групи соціально-психологічних технологій Молдголовенерго. Маючи за плечима не один рік роботи, Валентина Іванівна вирішила паралельно трудовому процесу заглибитися в улюблений фах науковця.

Так у 1986–1990 рр. вона заочно навчалася в аспірантурі Інституту філософії та права АН МРСР і в 1991 р. здобула в Інституті соціології АН СРСР ступінь кандидата наук. З 1992 року, переїхавши до Одеси, Вален- тина Іванівна Подшивалкіна стала доцентом­ створеної на початку 1990-х рр. кафедри соці­о­логії в Одеському державному університеті імені І.І. Мечникова. У 1998 р. в стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка захищає докторську дисертацію на тему «Соціальна технологія як вид соціологічної діяльності». У 2000 р. В.І. Подшивалкіна обійняла посаду професора кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного уні­верситету імені І.І. Мечникова, а згодом – професор цієї кафедри. 2004 року призначена завідувачем кафедри загальної та соціальної психології цього університету. Валентина Іванівна має 132 публікації, серед них праці, дослідження, підручники та монографії. Є автором однієї з перших в Україні навчальних програм по якісній методології й методам досліджень, а також під її редакцією колективом авторів виданий перший в Україні практикум з соціальної інженерії. Серед авторських наукових розробок професора В.І. Подшивалкіної є концептуальні моделі соціальної технології як динамічної системи певної модальності й інтенсивності, розгорнутої в просторі й часі; концепція технологічної картини світу, орієнтованої на відбиття процесуальних характеристик об’єк­тів і явищ; моделі функціонування соціологічних та соціально-пси­хологічних служб як техно­логічних підрозділів у системі керування; методології моніторингових і оцінкових дос­ліджень. Розробила трикомпонентну кон­цепцію життєвої позиції особистості як способу організації особистістю власного життя; систему­ діаг­ностичних методів для визначення типу життєвої позиції; стратегій професійної кар'єри тощо. Започаткувала наукову школу соціогуманітарних технологій, в рамках якої підготувала 7 кандидатів наук та одного доктора наук, керує підготовкою аспірантів і зараз.­ Професор В.І. Подшивалкіна входить до складу редакційних колегій наукових видань «Вісник ОНУ з психології» (Одеса), «Соціальні технології» (Запоріжжя), «Вісник ОНУ. Соціо­логія та політичні науки», «Психологія та суспільство» (Тернопіль) «Актуальні проблеми політики» (Одеса) та інші. Валентина Іванівна Активно представляє українську соціологію та психологію на між­народному рівні: член Європейської соці­ологічної асоціації (ESA), член Європейської федерації психологічних асоціацій (EFPA), член Міжнародної асоціації прикладних психологів (IAAP).