СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМаксимчук Валентин Юхимович

Максимчук
Валентин Юхимович

Директор Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член (академік) Української нафтогазової академії, Почесний розвідник надр.
Народився 26 грудня 1950 року в с. Білівці Хотинського району Чернівецької області. Закінчивши Білівецьку середню школу, вступив до Івано-Франківського інституту нафти та газу, який закінчив 1973 року за спеціальністю «Геофізичні методи пошуків та розвідки корисних копалин». Трудову діяльність розпочав у Львівському філіалі математичної фізики Інституту математики АН УРСР. Без відриву від виробниц­тва, з 1978 по 1982 рік, навчався в аспірантурі Інституту земного магнетизму, іоносфери та поширення радіохвиль АН СРСР (ІЗМІРАН). У 1983 р. захистив кандидатську, а 1997 року в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України – докторську дисертацію. Вчене звання професора кафедри польової нафтогазової геофізики присвоєно у 2006 році. З 2003 року Валентин Юхимович очолює Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України.

В.Ю. Максимчуком отримано низку результатів світового рівня. На основі вивчення вікових варіацій геомагнітного поля ним виявлено регіо­нальні аномалії вікового ходу та досліджено їх природу. Ці результати розширили існуючі уявлення про спектр варіацій магнітного поля Землі. Науковцем вперше обґрунтовано методичні принципи використання часових змін магнітного поля для виявлення активних тектонічних розломів та розроблено на цій основі новий геомагнітний метод – динамічну магнітометрію. За безпосередньою участю В.Ю. Максимчука в Закарпатській сейсмоактивній зоні створено мережу геофізичних станцій для вивчення провісників землетрусів, що дозволило отримати важливі наукові дані про сейсмотектонічні процеси у Карпатах. Важливим етапом в науковій біографії В.Ю. Максимчука є його діяльність в дослідженні Антарктики. Він був ініціатором та організатором тектономагнітного дослідження на західному узбережжі Антарктичного півострова. Проведені дослідження дозволили отримати нові дані про сучасну геодинаміку земної кори в районі Антарктичного півострова. Автор близько 250 наукових праць, серед них 4 монографії, 1 підручник та 3 патенти. За монографію «Динаміка аномального поля Землі» В.Ю. Максимчуку із співавторами присуджено іменну премію НАН України (2004 р.) ім. академіка С.І. Субботіна. Геологічна спільнота, Президія НАН України та Держава високо оцінили внесок В.Ю. Максимчука у розвиток вітчизняної геофізики. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2008 р.). В.Ю. Максимчук бере активну участь педагогічній та громадській роботі, читає лекції та керує дипломними проектами у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти та газу. Він є членом спецрад при ІГФ НАН України та ІФ НТУНГ, член редколегії низки наукових журналів. Сили та наснаги до нових звершень Валентину Юхимовичу завжди давала сім’я: дружина, син та донька, троє онуків.