СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМаксименко Сергій Дмитрович

Максименко
Сергій Дмитрович

Академік-секретар відділення «Психологія, вікова фізіологія та дефектологія» Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАН України, декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, президент Товариства психологів України

Академік Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.
Видатний науковець у галузі загальної, генетичної, медичної, вікової, педагогічної психології та методології розвивального навчання. Народився Сергій Дмитрович 15 грудня 1941 р. в с. Запруддя Рокитнянського району Київської області. У 1965 р. закінчив педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького. З 1965 р. розпочав трудовий шлях на освітянській ниві. Спочатку працював вчителем, заступником директора Дарницького дитячого будинку; з 1970 р. – викладачем, старшим викладачем кафедри психології Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького; з 1975 р. – заступником директора Науково-дослідного інституту психології УРСР; з 1985 р. – завідувач лабораторії психології навчання НДІ психології УРСР.

З 1997 р. – директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, завідувач кафедри психології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 2000 р. також обіймає посаду декана медико-психологічного факультету. Відомий науковими розробками з теоретико-методологічних проблем розвивального навчання, методологічної рефлексії проблем розвитку в психології, експериментально-генетичних методів вікової та педагогічної психології, наукового обґрунтування створення та запровадження системи підготовки фахівців для галузі охорони здоров’я. Розроблені ним формуючі й діагностичні методи занесені до Європейського банку дослідницьких процедур з лонгітюдних досліджень при Інституті Макса Планка (Мюнхен, ФРН). Як член Міжнародної Ради психологів (США), С.Д. Максименко є координатором досліджень в Україні щодо розроблення та використання експериментальних методів у сфері навчання та розвитку особистості. Академік С.Д. Максименко – фундатор потужної наукової школи генетичної психології, яка налічує 38 докторів і 178 кандидатів психологічних наук. Автор понад 640 наукових праць, серед яких 17 підручників із загальної, експериментальної, педагогічної та вікової психології, 26 монографій та 32 навчальних посібники. Є автором першого в Україні підручника «Психологія особистості», підручників для вищої школи – «Загальна психологія» (українською 4 видання, російською 7 перевиданнь та англійською мовами), «Генетична психологія» та інші. Головний редактор «Наукових записок» Інституту психології ім. Г.С. Костюка, журналу «Практична психологія та соціальна робота» НАПН України. Проводить значну просвітницьку та громадську роботу щодо піднесення психологічної культури сучасного українського суспільства та нау­кового авторитету України серед інших держав світу. Член Міжнародної ради психологів (США), член Міжнародної академії природничих наук (Ганновер, ФРН), іноземний член Російської академії освіти (РАО), голова експертної ради ВАК України з психологічних наук, член науково-методичних рад Міністерства охорони здоров’я України, Державного департаменту України з питань виконання покарань та низки інших органів державної влади. За видатні заслуги у розвитку науки нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ, ІІ ступенів, медаллю «За доблесну працю», почесними грамотами Верхов­ної Ради, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. Удостоєний медалей «К.Д. Ушинський» НАПН України, «Альберта Швейцера» Європейської академії природничих наук (м. Ганновер, ФРН). Життєве кредо: «Цілеспрямована віра в себе та людей».