СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМакаренко Михайло Володимирович

Макаренко
Михайло Володимирович

Ректор Державного економіко-технологічного університету транспорту

Доктор економічних наук, професор, академік Транспортної академії наук України, почесний працівник транспорту України, почесний залізничник, заслужений працівник транспорту АР Крим, нагороджений медаллю «За трудову відзнаку».
Провідний вчений в галузі транспортного сектору економіки України, Михайло Володимирович Макаренко народився 13 січня 1953 р. в м. Грем’ячинськ Пермської обл. Дитинство Михайла Володимировича проходило в шахтарському селищі, де була залізнична станція. Можливо гудки далеких паровозів спонукали його вступити до Харківського інституту інженерів залізничного транспорту ім. С.М. Кірова (1976), який він закінчив за фахом «вагонобудування і вагонне господарство», але невдовзі в цьому ж ВНЗ здобув другу вищу освіту за фахом «економіка та організація залізничного транспорту».

В цій галузі й лежать наукові інтереси М.В. Макаренка. Його науково-дослідна діяльність охоплює спектр актуальних наукових питань, пов язаних з підвищен­ням ефективності функціонування та розвитку транспортного сектора економіки України. Він­ є керівником багатьох науково-дослідних робіт. Понад 70 публікацій Михайла Володимировича наукового та навчально-методичного характеру знайшли широке впровадження в системі державного управління при розробці відповідних державних програм та нормативно-правових актів, зокрема Кон­цепція та ­Програма реструктуризації на залізничному транспорті України; номенклатура витрат по основній діяльності підприємств залізничного транспорту України; «Краткий справочник показателей эксплуатационной работы железных дорог Украины»; Концепція програми формування мережі логістичних центрів в системі міжнародних транспортних коридорів України; «Основные направления совершенствования расчета эксплуатационных расходов железных дорог по отраслям хозяйства»; особливості формування доходів залізниць по основній діяльності. Є науковим керівником розробки Державної програми реформування залізничного транспорту та Програми реформування (ринкової трансформації) залізничного транспорту України. У науковому доробку вченого понад 67 опуб­лікованих наукових праць з питань економіки залізничного транспорту, у тому числі моно­графії: «Моніторинг показників основної діяльності підприємств залізничного транспорту України», яка перевидавалась у 1991 та 2000 рр.; «Краткий справочник показателей эксплуатационной работы железных дорог Украины»; «Издержки на железнодорожном транспорте»; «Реформування бухгалтерского обліку залізничного транспорту України»; «Основи управління економічними процесами на залізничному транспорті України»; «Проблеми та основні напрямки реформування залізничного транспорту України»; «Орга­нізаційно-економічний механізм реформування залізничного транспорту»; «Заліз­ничний транспорт України на порозі реформування» та інші. Видатні заслуги вченого високо оцінені суспільством. Він нагороджений медаллю «За трудову відзнаку», нагрудним знаком «Почесний залізничник України» та присвоєне почесне звання «Заслужений працівник транспорту Автономної республіки Крим». Працювати, дивитися вперед – це життєві принципи Михайла Володимировича, а всі вчинки звіряє з життєвим кредо: «Не суди і не будеш судимий».